Cấu tạo hồ sơ thẩm tra công trình xây dựng

0
579
 

Theo thông tư số: 13/2013/TT-BXD quy định về hồ sơ thẩm tra thiết kế xây dựng công trìnhphải có đủ và bao gồm các nội dung cơ bản sau:

Hồ sơ thẩm tra thiết kế xây dựng công trình bao gồm:

1. Hồ sơ thẩm tra thiết kế đối với công trình quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư:
– Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, hồ sơ thiết kế đã được duyệt, hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động của công trình đến môi trường.
ổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung đã được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP; năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế có xác nhận của chủ đầu tư xây dựng.
– Hồ sơ khảo sát xây dựng liên quan đến bản vẽ và thuyết minh thiết kế.
– Bản vẽ và thuyết minh thiết kế công trình theo quy định.
– “>Thẩm tra dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn nhà nước.
2. Hồ sơ thẩm tra thiết kế  đối với công trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư:
Bao gồm các nội dung được quy định tại Điểm b, Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều này và các hồ sơ liên quan khác theo yêu cầu của tổ chức tư vấn thẩm tra.3. Phần thuyết minh thiết kế (bản chính):a) Căn cứ để lập thiết kế:– Dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt hoặc văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình, bao gồm cả danh mục các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng; hoặc nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt đối với trường hợp thiết kế một bước.– Tài liệu về điều kiện tự nhiên, khảo sát xây dựng phục vụ cho thiết kế;

– Hồ sơ đánh giá hiện trạng chất lượng công trình (đối với công trình sửa chữa, cải tạo).

b) Thuyết minh thiết kế xây dựng:

– Giải pháp thiết kế kèm theo các số liệu kết quả tính toán dùng để thiết kế: Biện pháp gia cố hoặc xử lý nền – móng, thiết kế kết cấu chịu lực chính của công trình, an toàn phòng chống cháy nổ và thoát hiểm, hệ thống kỹ thuật công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật, …;

– Chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II.

4. Phần bản vẽ (bản chính):

a) Mặt bằng hiện trạng và vị trí hướng tuyến công trình trên quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt;

b) Tổng mặt bằng (xác định vị trí xây dựng, diện tích xây dựng, chỉ giới xây dựng, cao độ xây dựng, …);

c) Thiết kế công trình: Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt của các hạng mục và toàn bộ công trình; các bản vẽ thiết kế công nghệ, thiết kế biện pháp thi công có liên quan đến thiết kế xây dựng;

d) Gia cố hoặc xử lý nền – móng, kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật, …;

đ) Thiết kế chi tiết các liên kết chính, liên kết quan trọng của kết cấu chịu lực chính và các cấu tạo bắt buộc (cấu tạo để an toàn khi sử dụng – vận hành – khai thác, cấu tạo để kháng chấn, cấu tạo để chống ăn mòn, xâm thực);

e) Thiết kế phòng chống cháy nổ, thoát hiểm đã được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt (nếu có).

5. Đối với công trình được quy định tại Khoản 2 Điều 3:
– Chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tại Điều 5 Thông tư này để thẩm tra trước khi phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

Trên đây là toàn bộ hồ sơ thẩm tra thiết kế xây dựng cần phải có theo quy định của TT số 13 của Bộ Xây Dựng quy định.

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây