Giám sát thi công xây dựng công trình

  • Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm các phần việc được quy định tại Điều 90 – Luật xây dựng.
  •   Giám sát thi công xây dựng làm việc theo chế độ thường xuyên.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *