Category: Hồ sơ dự toán

Hồ sơ dự toán nhà ở, biệt thự, Showroom, Văn Phòng, Chung Cư, Nhà Xưởng

Bảng dự toán đường ống dẫn khí 0

Bảng dự toán đường ống dẫn khí

ESTIMATE №  Description   Unit   Quantity   Total Amount     Unit price   Amount    Compressor piping .       1 Galvanize steel pipe DN40 m            138              97,750       13,489,500 2 Galvanize steel pipe...