Category: Hồ sơ nghiệm thu

Chỉ thị công trường

Chỉ thị công trường

(Hosoxaydung.com) – Tham khảo Chỉ thị công trường. Sẽ rất hữu ích cho các bạn làm xây dựng vì nội dung tài liệu bao gồm đầy đủ các form bảng biểu dùng cho thi...

Chỉ dẫn thi công

Chỉ dẫn thi công

(Hosoxaydung.com) – Tham khảo Chỉ dẫn thi công. Sẽ rất hữu ích cho các bạn làm xây dựng vì nội dung tài liệu bao gồm đầy đủ các form bảng biểu dùng cho thi...

Báo cáo tuần

Báo cáo tuần

(Hosoxaydung.com) – Tham khảo Báo cáo tuần. Sẽ rất hữu ích cho các bạn làm xây dựng vì nội dung tài liệu bao gồm đầy đủ các form bảng biểu dùng cho thi công...

Lệnh khởi công

Lệnh khởi công

(Hosoxaydung.com) – Tham khảo Lệnh khởi công. Sẽ rất hữu ích cho các bạn làm xây dựng vì nội dung tài liệu bao gồm đầy đủ các form bảng biểu dùng cho thi công...

0

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HẠNG MỤC CỘT CỜ CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỘC CÔNG TY TNHH EM-TECH VIET NAM ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: KCN YÊN PHONG, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o———– Bắc Ninh, ngày…..tháng…..năm 2009 BIÊN BẢN SỐ:………    NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: NHÀ...