Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thay mặt Chủ đầu tư quản lý toàn bộ hay từng hạng mục của dự án, giám sát chất lượng, tiến độ thi công, giám sát thực hiện hợp đồng, v.v… trong quá trình xây dựng, giám sát:

  • Các công trình dân dụng, công nghiệp.
  •  Công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật .
  • Công trình văn hóa, thể thao,
  • Công trình thủy lợi, cấp thoát nước, trạm xử lý nước cấp, nước thải
  • Thi công phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng.
  • Hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp
  • Hoàn thiện các công trình: trang trí nội, ngoại thất

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *