Category: Thiết kế kiến trúc

Thiết kế công trình công ty Xanh 0

Thiết kế công trình công ty Xanh

Đặc điểm chung của các xí nghiệp trong khu công nghiệp thường là những khối nhà 1 hoặc thấp tầng, diện tích lớn, thường có hình khối phẳng, trải dài, có thể có kèm...

Thiết Kế Cao Ốc Văn Phòng Hiện Đại 0

Thiết Kế Cao Ốc Văn Phòng Hiện Đại

Ngày nay, khi nền kinh tế Việt Nam đang hòa nhập cùng vào sự phát triển chung của thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị lớn, văn minh và hiện...