Bảng kê các khiếm khuyết chất lượng cần sửa chữa

0
247
 


Mật khẩu : Cuối bài viết

BẢNG KÊ CÁC KHIẾM KHUYẾT

CHẤT LƯỢNG CẦN SỬA CHỮA

(kèm với Biên bản nghiệm thu lập theo Phụ lục 14)

(Ap dụng PL17- Qui định QLCL CTXD số 18/2003/QĐ-BXD)

 

Công trình :…………………………………………………………………………………………………………………………..

Hạng mục :……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Số TT Công việc còn khiếm khuyết Vị trí Biện pháp sửa chữa Thời hạn hoàn thành Ghi chú
 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

       

 

        Chủ đầu tư              Nhà thầu XL                 GS thi côngXL             ĐV thụ hưởng

 

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh Hòa Phát HP-888 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX000 (6 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải