Bảng kê những thay đổi so với thiết kế đã được phê duyệt

0
4271


Mật khẩu : Cuối bài viết

MẪU BẢN KÊ NHỮNG THAY ĐỔI

SO VỚI THIẾT KẾ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

(Kèm với biên bản nghiệm thu lập theo PL14)

Công trình :…………………………………………………………………………………………………………………………..

Hạng mục :   ……………………………………………………………………………………………

Địa điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………

 

STT Nội dung thay đổi và số bản vẽ thiết kế đã được duyệt

 

Nguyên nhân thay đổi

 

Người có thẩm quyền duyệt thay đổi

 

Tên, số, ngày tháng văn bản cho phép thay đổi

 

Ghi chú

 

   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       

 

 

        Đại diện tổ chức tư vấn thiết kế                               Đại diện chủ đầu tư

( ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu )          ( ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu )

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh KS-950 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd

►Group Kho bản vẽ - Chia sẻ Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất https://bit.ly/nhathauuytin

Mình là Tony Quang (Phạm Văn Quang), hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.