Bảng theo dõi – kiểm tra vật tư nhập vào công trình

0
1842


Mật khẩu : Cuối bài viết

BẢNG THEO DÕI – kiỂM TRA VẬT TƯ NHẬP VÀO CÔNG TRÌNH

Công trình :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Địa điểm   :    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Giám sát  công trình  :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

STT TÊN VẬT TƯ XUẤT XỨ TUẦN 1 THÁNG….

Từ ngày …  đến ….

TUẦN 2 THÁNG….

Từ ngày …  đến ….

TUẦN 3 THÁNG….

Từ ngày …  đến ….

TUẦN 4 THÁNG….

Từ ngày …  đến ….

GHI CHÚ
ĐẠT KHÔNG ĐẠT ĐẠT KHÔNG ĐẠT ĐẠT KHÔNG ĐẠT ĐẠT KHÔNG ĐẠT  
TẦN XUẤT 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

 

Ý kiến khác nếu có:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                            Giám sát công trường

                                                                                                                    Theo dõi – kiểm tra theo bảng chủng loại vật tư:

  1. Tần xuất: Khi nào nhập vật tư vào công trường / tuần.
  2. Nếu phù hợp đánh dấu x vào ô đạt, nếu không đạt ghi nội dung ở cột không đạt và có biện pháp khắc phục.                              

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh Hòa Phát HP-250 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://bit.ly/hosoxd

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn

Mình là Tony Quang (Phạm Văn Quang), hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.