Bảng theo dõi lấy mẫu bê tông tại hiện trường

0
936
 


Mật khẩu : Cuối bài viết

BẢNG THEO DÕI LẤY MẪU BÊ TÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG

Công trình :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hạng mục :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm   :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

STT

 

Ngày lấy mẫu

 

Vị trí lấy mẫu Ký hiệu mẫu Kiểm tra độ sụt (cm) Mác thiết kế

(Kg/cm2)

Ghi chú
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

         Đại diện tư vấn giám sát                                                                Đại diện đơn vị thi công

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh Hòa Phát HP-333 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX000 (6 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải