Category: Mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng cho thuê đất

Mẫu hợp đồng cho thuê đất

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT (Áp dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thuê đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế) Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng...

0

Hợp đồng song ngữ Việt Trung

Cùng hồ sơ xây dựng tham khảo mẫu hợp đồng xây dựng nhà xưởng Song ngữ Việt Trung sau đây :   项目工程施工分包合同 (关于:越南光州廠R1廠房室內伸縮縫及屋頂隔熱層工程 地面铝合金盖板伸缩缝施工) HỢP ĐỒNG GÓI THẦU THI CÔNG HẠNG MỤC CÔNG...

HỢP ĐỒNG KHẢO SÁT,  LẬP THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG & TỔNG DỰ TOÁN  CÔNG TRÌNH : ĐƯỜNG THÀNH ĐÔNG – THÀNH TRUNG (ĐOẠN 2) ĐỊA ĐIỂM XD : HUYỆN BÌNH TÂN – TỈNH VĨNH LONG 0

HỢP ĐỒNG KHẢO SÁT, LẬP THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG & TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH : ĐƯỜNG THÀNH ĐÔNG – THÀNH TRUNG (ĐOẠN 2) ĐỊA ĐIỂM XD : HUYỆN BÌNH TÂN – TỈNH VĨNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                                            Bình Tân, ngày      tháng      năm 2008   HỢP ĐỒNG Số : . . . . ....

Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng 0

Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng

Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng. Phần 1 – Các căn cứ ký kết hợp đồng……………………………………………………………… 3 Phần 2 – Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng …………………………………………...