Báo giá lập dự án đầu tư

0
418
 

Lập dự án đầu tư là việc xây dựng và trình bầy một cách chi tiết có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch để đạt được kết quả


Mật khẩu : Cuối bài viết

 PHÍ DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 NỘI DUNG CÔNG VIỆC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.Công việc của Hồ sơ xây dựng

–  Lập đề cương dự án;

–  Thảo luận, thống nhất với khách hàng về nội dung đề cương của dự án;

–  Thu thập thông tin về dự án;

–  Lập dự toán chi phí đầu tư các hạng mục;

–  Tính toán chi phí hoạt động của dự án;

–  Xác định nhu cầu vốn, nguồn vốn để đầu tư;

–  Phân tích về thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án;

–  Phân tích về thị trường nguyên liệu đầu vào đối với dự án;

–  Đánh giá về công nghệ của dự án;

–  Đánh giá  sản phẩm, giá bán, nguyên liệu đầu vào, mức độ cạnh tranh…;

–  Xây dựng phương án nhân sự, tổ chức quản lý dự án, tổ chức bán hàng;

–  Tính toán, phân tích chi tiết hiệu quả dự án đầu tư đối với chủ đầu tư và xã hội;

–  Thực hiện soạn thảo, viết chi tiết dự án đầu tư theo như đề cương;

–  Hoàn thiện, in và bàn giao dự án cho chủ đầu tư.

2.Công việc của khách hàng

–  Xác định mục đích của việc lập dự án;

–  Cung cấp các văn bản pháp lý liên quan đến dự án;

–  Hỗ trợ cung cấp các thông tin để lập dự án : Địa điểm đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tổng vốn đầu tư, các hạng mục đầu tư, tiến độ đầu tư, công nghệ đầu tư, danh mục các sản phẩm, giá bán sản phẩm dự kiến, dự kiến định mức chi phí nguyên vật liệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm, dự kiến về tổ chức quản lý, tổ chức bán hàng …

3.Thời gian hoàn thành

Từ 01 tháng đến 03 tháng.

  1. PHÍ DỊCH VỤ VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

1.Phí dịch vụ lập dự án :

Phí lập dự án đầu tư sẽ phụ thuộc vào mục đích lập dự án đầu tư, lĩnh vực đầu tư, tổng vốn đầu tư

–  Tỷ lệ phí trên tổng vốn đầu tư : Từ 0,05% – 0,5% tổng vốn đầu tư.

–  Mức phí tối thiểu : Tối thiểu 18.000.000 đồng/dự án.

Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

2.Tiến độ thanh toán

STT Nội dung công việc Thanh toán
Lần 1 Ký hợp đồng Ứng 25% phí dịch vụ
Lần 2 Thông qua đề cương dự án Ứng 25% phí dịch vụ
Lần 3 Hoàn thành dự thảo dự án Ứng 25% phí dịch vụ
Lần 4 Bàn giao dự án Thanh toán còn lại

3.Các nội dung khác

–  Dự án bằng tiếng Anh (English) : Thêm 30% phí.

–  Thuyết trình dự án với bên Thứ 3 : Thỏa thuận cụ thể, thêm tối thiểu 25% phí.

Câu hỏi : Giàn phơi Hòa Phát Air HP-701 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây