Báo giá thi công thảm Bê tông nhựa nóng

0
3264
 

Giá bê tông nhựa nóng, giá bê tông nhựa hạt mịn, bê tông nhựa hạt trung, bê tông nhựa hạt thô tại hà nội và giá thi công bê tông nhựa do Solcom thi công đảm bảo uy tín, chất lượng.

Giá bê tông nhựa nóng tham khảo

Giá bê tông nhựa hạt mịn năm 2018 trạm trộn bê tông nhựa nóng tại hà nội

STT Tên sản phẩm Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Sản xuất bê tông nhựa hạt mịn ( BTNC C9.5), hàm lượng nhựa 5,5 % Tấn 1 1.090.000 1.090.000 LH 097.95.96.098 để có giá ưu đãi nhất

 

Giá bê tông nhựa hạt trung trạm trộn bê tông nhựa nóng

STT Tên sản phẩm Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
2 Sản xuất bê tông nhựa hạt trung ( BTNC C12.5), hàm lượng nhựa 5,0 % Tấn 1 990.000 990.000 LH 097.95.96.098 để có giá ưu đãi nhất

 

Giá bê tông nhựa hạt thô năm trạm trộn bê tông nhựa nóng

STT Tên sản phẩm Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
3 Sản xuất bê tông nhựa hạt thô ( BTNC C19.5), hàm lượng nhựa 4,5 % Tấn 1 910.000 910.000 LH 097.95.96.098 để có giá ưu đãi nhất

 

Giá bê tông nhựa hạt cát trạm trộn bê tông nhựa nóng

STT Tên sản phẩm Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
4 Sản xuất bê tông nhựa hạt cát ( BTNC C9.5), hàm lượng nhựa 6 % Tấn 1 1.190.000 1.190.000 LH 097.95.96.098 để có giá ưu đãi nhất

 

Giá thi công bê tông nhựa hạt mịn

STT Nội dung công việc Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Thi công thảm bê tông nhựa nóng bằng bê tông nhựa hạt mịn ( BTNC C9.5), hàm lượng nhựa 5,0 %, chiều dày trung bình đã lèn ép 1cm M2 1 39.000 39.000 LH 097.95.96.098 để có giá ưu đãi nhất

 

Giá thi công bê tông nhựa hạt trung

STT Nội dung công việc Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
2 Thi công thảm bê tông nhựa nóng bằng bê tông nhựa hạt mịn ( BTNC C12.5), hàm lượng nhựa 4,5 %, chiều dày trung bình đã lèn ép 1cm M2 1 34.000 34.000 LH 097.95.96.098 để có giá ưu đãi nhất

 

Giá thi công bê tông nhựa hạt thô

STT Nội dung công việc Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
3 Thi công thảm bê tông nhựa nóng bằng bê tông nhựa hạt thô ( BTNC C19.5), hàm lượng nhựa 4,0 %, chiều dày trung bình đã lèn ép 1cm M2 1 31.000 31.000 LH 097.95.96.098 để có giá ưu đãi nhất

 

Giá thi công bê tông nhựa hạt cát

STT Nội dung công việc Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
4 Thi công thảm bê tông nhựa nóng bằng bê tông nhựa hạt cát ( BTNC C9.5), hàm lượng nhựa 5,5 %, chiều dày trung bình đã lèn ép 1cm M2 1 45.000 45.000 LH 097.95.96.098 để có giá ưu đãi nhất

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline hoặc email để được tư vấn tốt nhất về bê tông nhựa, quy trình thi công cũng như biện pháp thi công:

 

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải