Biên bản nghiệm thu thanh toán Khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

0
4284


Mật khẩu : Cuối bài viết

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  06   tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN NGHIỆM THU THANH LÝ HỢP ĐỒNG

TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số:      16/2019/NTTL

Về việc: Khảo sát – Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Công trình: Nhà máy sản xuất điện tử SAM-Tech Việt Nam

Địa điểm: KCN Yên Phong – Bắc Ninh

  1. Các căn cứ nghiệm thu thanh lý:

– Căn cứ Hợp đồng kinh tế số      96/2018/HĐKT ngày. 07/05/2018 ký giữa Chủ đầu tư – Công ty TNHH SAM-Tech Việt Nam với Công ty cổ phần Kiến Trúc Xây Dựng Azhome Việt Nam việc khảo sát – lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nhà máy SAM-Tech Việt Nam

– Căn cứ Quyết định số 4266/QĐ-SAT ngày 09/07/2018 của Công ty TNHH SAM-Tech Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo KTKT; Kế hoạch đấu thầu công trình công trình nhà máy SAM-Tech Việt Nam;

– Căn cứ hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Khu công trình nhà máy SAM-Tech Việt Nam do Công ty cổ phần Kiến Trúc Xây Dựng Azhome Việt Nam thực hiện được phê duyệt.

  1. Hội đồng nghiệm thu:
  2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH SAM-Tech Việt Nam

– Ông: Chong Kung Min                     Chức vụ: Tổng Giám Đốc

  1. Nhà thầu: Công ty cổ phần Kiến Trúc Xây Dựng Azhome Việt Nam

– Ông: Phạm Văn Quang                     Chức vụ: Giám đốc

– Website: https://azhome.pro.vn

III. Nội dung nghiệm thu thanh lý hợp đồng:

Hội đồng thống nhất nghiệm thu khảo sát – lập báo cáo kinh tế kỹ thuật do Công ty cổ phần Kiến Trúc Xây Dựng Azhome Việt Nam thực hiện công trình Nhà máy sản xuất điện tử SAM-Tech Việt Nam với các nội dung sau:

– Lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật.

– Khảo sát địa chất.

– Nội dung và chất lượng hồ sơ: Đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm thiết kế chuyên ngành của Nhà nước.

– Số lượng hồ sơ:   07 bộ báo cáo kinh tế – kỹ thuật (bao gồm Tk + dự toán).

05 bộ khảo sát địa chất.

– Hồ sơ đã được Chủ đầu tư xem xét phê duyệt và sử dụng tổ chức thi công.

  1. Giá trị nghiệm thu và thanh lý:

– Giá trị nghiệm thu                            : 400.909.655 đồng

+ Trong đó: Lập báo cáo KTKT bằng : 321.409.042 đồng

Khảo sát địa chất bằng    :   79.500.613 đồng

– Giá trị đã tạm ứng                               :                   0 đồng

– Giá trị thanh lý còn lại                        : 400.909.655 đồng

( Bằng chữ: bốn trăm triệu, chín trăm lẻ chín ngàn, sáu trăm năm mươi lăm đồng chẵn).

Điều 16. Điều khoản chung:

– Hội đồng thống nhất ký kết biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng kinh tế số      /201…/HĐKT ngày .…/…./201….

– Sau khi ký kết biên bản, Chủ đầu tư sẽ thanh toán toàn bộ giá trị thanh lý còn lại cho nhà thầu. Nhà thầu sẽ xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Chủ đầu tư theo giá trị thanh lý hợp đồng nói trên

– Biên bản này bao gồm 03 trang và được lập thành 06 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. mỗi bên giữ 03 bản.

           ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU                                 ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

 Câu hỏi : đơn giá thi công nhà xưởng

Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://bit.ly/hosoxd

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn

Mình là Tony Quang (Phạm Văn Quang), hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây