Biện pháp thi công bê tông nhựa

V – QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THI CÔNG LỚP MẶT BÊ TÔNG NHỰA:

1 – Phối hợp các công việc đề thi công.

– Phải đảm bảo nhịp nhàng hoạt động của trạm trộn, phương tiện vận chuyển hỗn hợp hợp ra hiện trường thiết bị rải và phương tiện lu lèn .

– Đảm bảo năng suất trạm trộn bê tông nhựa tương đương với năng suất của máy rải .

– Chỉ thi công mặt đường bê tông nhựa trong những ngày không mưa, khô ráo nhiệt độ không khí không nhỏ hơn 50c .

2 – Chuẩn bị lớp móng.

– Trước khi rải bê tông nhựa thì cần phải làm khô sạch và bằng phẳng lớp móng và xử lý độ dốc ngang đúng như thiết kế .

– Sử dụng nhân công dọn sạch bụi rác của lớp CPĐD.

– Tưới nhựa thấm bám với lượng nhựa 1 kg/m2. Dùng nhựa lỏng có độ đông đặc trung bình và độ nhớt 70/130 .

– Phải định vị cao độ rải hai mép đường đúng với thiết kế. Kiểm tra cao độ bằng máy cao đạc.

3 – Tính tốc độ dây chuyền và thời gian giãn cách.

– Với công suất của trạm trộn BTN đặt cách đàu tuyến 2Km là 80T/h, ta chọn tốc độ thi công của dây chuyền thi công các lớp BTN là 140m/ca.

– Vì tốc độ thi công của dây chuyền BTN rất lớn nên khi bố trí thi công, dây chuyền thi công các lớp BTN sẽ vào sau các dây chuyền trước một khoảng thời gian khá dài. Khoảng thời gian đó gọi là thời gian giãn cách và được tính toán như sau:

Dt =  =  32(ngày)

Trong đó:

  • L: Chiều dài thi công toàn tuyến.
  • V1,V2: Vận tốc của dây chuyền làm móng và dây chuyền BTN

4   – Thi công lớp bê tông nhựa hạt trung dày 7Cm theo phương pháp rải nóng:

4.1. Chuẩn bị lớp móng:

Trước lúc rải bê tông nhựa thì cần phải làm sạch, khô và phải làm bằng phẳng lớp móng, sử lý độ dốc ngang cho đúng thiết kế.

+ Dùng xe tuới nhựa để tưới nhựa thấm, với lượng nhựa tiêu chuẩn 1Kg/m2 dùng nhựa pha dầu MC30.

Sử dụng nhân công đặt thanh chắn bằng những đoạn ray hoặc những thanh gỗ dọc mép đường và lấy cọc sắt gim lại, để định vị cao độ rải ở hai mép đường đúng với thiết kế.

+ Kiểm tra cao độ bằng máy cao đạc.

4.2. Vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa:

Hỗn hợp vật liệu bê tông nhựa được chế tạo tại trạm trộn, trạm trộn này đặt cách đầu tuyến 2Km và vận chuyển bằng xe kamaz 9T ra công trường.

Năng suất vận chuyển của xe kamaz  9T:

P=nht.P

P: Lượng vật liệu mà xe chuyên chở được lấy theo sức chở thực tế P=9T.

nht: Số hành trình trong 1 ca.

Được xác định theo công thức sau:

T: Thời gian làm việc trong một ca, T=8h

Kt: Hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,8.

t: Thời gian làm việc của 1 chu kỳ.

t =

tb: Thời gian xúc vật liệu lên xe. Dùng máy xúc lấy tb=12’.

td: Thời gian đổ vật liệu đúng nơi quy định, dùng xe tự đổ td=6’

Ltb: Cự ly vận chuyển trung bình của BTN ra hiện trường. Được xác định theo công thức:

 

 

 

Trạm trộn BTN

 

 

 

 

Với l1=2Km; l2= 6,10km;  l3=0Km.

Þ Ltb = 2.54Km

V-  Là vận tốc xe chạy trung bình  V= 30 (Km/h)

Þ t= 27.36 (Phút)

Þ =14.03

Năng suất vận chuyển của xe kamaz là:

P = 14,03 x 9 =126,32 (T/ca)

+ Khối lượng bê tông nhựa hạt trung cần cho 1 ca, lấy theo định mức vật liệu bê tông nhựa 16,26T/100m2.

Vậy khối lượng bê tông nhựa cần cho một đoạn thi công 1120 m2 là:

Q =16,26.(tấn)

Số ca xe cần vận chuyển là:

(ca)

4.3. Rải hỗn hợp bê tông nhựa:

Sử dụng máy rải chuyên dùng có vệt rải bê tông nhựa là 5,5m để rải.

Sơ đồ rải:

 

 

Năng suất của máy rải được tính theo công thức sau:

P = T. B. h. g. V. K

T – là thời gian trong 1 ca(phút) T = 60 x 8(phút).

B,h – Là chiều rộng và chiều dày của lớp rải BTN

Đối với vệt rải máy:B = 4 m; h=0,07m

g – là dung trọng của bê tông nhựa đã được lu lèn g = 2,32T/m3.

V -Vận tốc di chuyển của máy rải V = 2,7 m/phút

K- Hệ số sử dụng thời gian K = 0,7

Vậy P = 60 x 8 x 4 x 0,07 x 2,32 x 2,7 x 0,7 = 589,32(Tấn/ca)

Mà khối lượng hỗn hợp bê tông nhựa cần rải Q=181,89(T)

Nên số ca máy rải cần thiết là:

n = ( ca)

Số ca cho một vệt rải là : n’= n/2 = 0,31/2 = 0,155 ca

4.4. Lu lèn hỗn hợp bê tông nhựa hạt thô:

Trình tự lu lèn lớp BTN hạt thô:

+ Lu sơ bộ: Dùng lu tĩnh 6T đi 4lượt/điểm , vận tốc lu là 2Km/h .

+ Lu lèn chặt: Dùng bánh hơi 16T, 10lượt/điểm, vận tốc lu 5lượt đầu 2Km/h, 5 lượt cuối là 6km/h

+ Lu hoàn thiện: Dùng lu tĩnh nặng 12T, 4lượt/điểm, vận tốc lu 3Km/h.

  1. Lu sơ bộ.

Để lu lèn sơ bộ ta dùng lu tĩnh 6T, lu lèn 4lượt/ điểm, vận tốc lu 2Km/h.

Với sơ đồ rải và lu lớp BTN trung là: 4 m.

Sơ đồ lu sơ bộ BTN hạt trung 7cm

(Lu tĩnh 6T, 4l/đ, 2Km/h)

 

 

Năng suất lu tính theo công thức:

(Km/ca)

Theo sơ đồ lu thì  nht=8 n=1; nyc=4

Þ Tổng số hành trình lu:     N =

Năng suất của lu bánh cứng 6 tấn được xác định như sau:

(Km/ca)

– Số ca lu cần thiết cho một vệt rải  đoạn thi công dài 140m là:

n’ = L/p=0,14/0,844=0,166 (ca)

b . Lu lèn chặt.

Sử dụng bánh hơi 16T, Lu 10lượt/điểm với vận tốc lu 5 lượt đầu 2Km/h, 5 lượt cuối 6 km/h.

Sơ đồ lu bố trí giống như sau:

Sơ đồ lu BTN hạt trung bằng lu bánh hơi 16T

 

Với nht= 3, nyc=10, n =1,

Þ Tổng số hành trình lu của 4 lượt là:     N =

Năng suất của lu bánh hơi 16 tấn được xác định như sau:

+ 5lượt đầu vận tốc lu 2km/h:

P1 = (Km/ca)

+ 5lượt sau vận tốc lu 6km/h:

P2 = (Km/ca)

– Số ca lu cần thiết cho một đoạn thi công dài 140m là:

+ 5 lượt đầu :

n1 = (ca)

+ 5 lượt sau :

n2 = (ca)

Tổng số ca lu:   n’= n1+ n2 = 0,207 + 0,069 =0,276 ca

  1. Lu phẳng.

Dùng lu bánh thép12T, lu 4lượt/điểm với vận tốc lu là 3 Km/h.  Sơ đồ lu như lu sơ bộ.

Sơ đồ lu bố trí như sau:

Với nht= 6, nyc=4, n =2,

Þ Tổng số hành trình lu:     N =

Năng suất tính toán được là:

P = (Km/ca)

Số ca lu cần thiết cho vệt  thi công là :

n’ = (ca)

Số ca lu cho một đoạn thi công là: n=n’.2=0,22(ca)

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *