Báo giá chi phí làm hồ sơ dự thầu

1. Đối với Công trình Dân dụng, Thủy lợi: + Làm hồ sơ dự thầu'  – Làm hồ sơ dự thầu Công trình có giá trị ≤ 2 tỷ chi phí 0,3% (Tối thiểu 5.000.000 đ/1...