Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

 Các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng Đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ (%): Chỉ được điều chỉnh giá hợp đồng cho những khối...