Category: Dịch vụ

0

Khảo sát xây dựng

Khảo sát xây dựng (theo điều 46 – Luật Xây dựng) bao gồm: khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát hiện trạng Công...

0

Lập dự án đầu tư

1.    Thuyết minh dự án a.    Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư; địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất và các yếu tố đầu vào khác. b.    Mô tả về...

Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi) đối với các...