Category: Hồ sơ nghiệm thu

Nhận làm hồ sơ nghiệm thu 0

Nhận làm hồ sơ nghiệm thu

Nhận làm dự toán, hồ sơ thanh quyết toán công trình vốn đầu tư nhà nước, vốn FDT. đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc. Hiện tại mình đang công tác ở...