Ai ký phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công?

Câu hỏi của bạn Vũ Ngọc Nam tại hòm thư ngocnam.cic@… hỏi : Ông Vũ Ngọc Nam (ngocnam.cic@…) đề nghị giải đáp một số thắc mắc liên quan đến công tác thẩm định, thẩm...