Những lưu ý chuẩn bị trước khi thi công xây dựng công trình

Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để thi công, hạn chế mọi tranh chấp, bất đồng, rủi ro. phát sinh từ công trình và để đảm bảo công trình đạt được chất lượng...