Dự toán phòng cháy chữa cháy nhà xưởng bằng tiếng anh

Hồ sơ xây dựng xin gửi đến các bạn dự toán phòng cháy chữa cháy nhà xưởng bằng tiếng anh cho các nhà máy sản xuất tại việt Nam

No. DESCRIPTION SPEC. UNIT Q’TY TOTAL
UNIT PRICE AMOUNT
FIRE FIGHTING
 FI F.1. FIRE FIGHTING SYSTEM
     1 Galvanized steel pipe DN100 thick 3.2 mm VN m 338                   270,250               91,344,500
     2 Galvanized steel pipe DN50 thick 2.6 mm VN m 180                   155,250               27,945,000
     3 Bell reducer DN100/50 Local pcs 10                   253,000                 2,530,000
     4 C Clamp steel Local pcs 345                     13,800                 4,765,600
     5 Pipe hanger Local pcs 345                     74,750               25,813,667
     6 Fire  Cabinet 600x550x180 VN set 10                1,437,500               14,375,000
     7 Hosereel 50 mm dia.Lengh 20m China pcs 10                   747,500                 7,475,000
     8 Bronze, branchpipe DN50 China pcs 10                   287,500                 2,875,000
     9 Gate vavle D50 China pcs 10                   667,000                 6,670,000
   10 CO2 fire extingguisher 3kg China pcs 20                   483,000                 9,660,000
   11 ABC dry chemical fire extingguisher 4kg China pcs 40                   287,500               11,500,000
   12 Support for bottle VN pcs 20                   402,500                 8,050,000
   13 Fire indication board VN pcs 10                   115,000                 1,150,000
   14 Fire Department connection China pcs 3                     28,750                      86,250
   15 Hosereel 65 mm dia.Lengh 20m China pcs 6                   862,500                 5,175,000
   16 Bronze, branchpipe DN65 China pcs 6                   287,500                 1,725,000
   17 support for cabinet China lot 3                   517,500                 1,552,500
   18 Fire  Cabinet 900x800x200 China set 3                1,092,500                 3,277,500
   19 Anti-rust paint VN kg 85                     97,750                 8,308,750
   20 Red paint VN kg 85                     97,750                 8,308,750
SUB-TOTAL  242,587,517
 F.2 F.2 SPRINKLER SYSTEM
     1 Galvanized steel pipe DN40 thick 2.5mm VN m 231                     97,750               22,580,250
     2 Galvanized steel pipe DN32 thick 2.3 mm VN m 462                     63,250               29,221,500
     3 Galvanized steel pipe DN25 thick 2.3 mm VN m 462                     55,200               25,502,400
     4 Galvanized steel pipe DN20 thick 2.3 mm VN m 600                     40,250               24,150,000
     5 sprinkler 680C China pcs 300                     86,250               25,875,000
     6 Elbow DN40 China, pcs 66                     40,250                 2,656,500
     7 Elbow DN32 China, pcs 80                     32,200                 2,576,000
     8 Elbow DN25 China, pcs 80                     32,775                 2,622,000
     9 Tee steel DN40 China, pcs 33                     74,750                 2,466,750
   10 Tee steel DN32 China, pcs 66                     28,750                 1,897,500
   11 Recuder steel DN40/32 China, pcs 66                     17,250                 1,138,500
   12 Recuder steel DN32/25 China, pcs 66                     14,950                    986,700
   13 Pipe hanger DN40 China, pcs 154                     34,500                 5,313,000
   14 Pipe hanger DN32 China, pcs 308                     34,500               10,626,000
   15 Pipe hanger DN25 China, pcs 308                     34,500               10,626,000
   16 support &  accessory VN lot 1              20,700,000               20,700,000
   17 C Clamp steel VN pcs 770                     13,800               10,626,000
   18 Threaded rod steel 10mm VN m 1,925                       7,475               14,389,375
SUB-TOTAL  213,953,475
 F.3 F.3 FIRE PUMP ROOM
     1 Electric fire pump P=75Kw. Q=460m3/h; H=50m ATT & EBARA-Singapore pcs 1              81,500,000               81,500,000
     2 Diesel fire pump P=75Kw. Q=460m3/h; H=50m Huyndai & Ebara-Singapore pcs 1              92,500,000               92,500,000
     3 Jockey fire pump Q=2,4~10m3/h; H=96,1~43,1m n=3KW EBARA pcs 1                9,775,000                 9,775,000
     4 Control panel of fire pump LS is pcs 1              28,750,000               28,750,000
     5 Pressure tank 200liters VN pcs 1                9,775,000                 9,775,000
     6 Cable CXV 4x50mm2 LS m 15                   517,500                 7,762,500
     7 Cable CXV4x6mm2 LS m 15                     63,250                    948,750
     8 Gate valve Dn50 China pcs 3                1,725,000                 5,175,000
     9 Gate valve Dn125 China pcs 4                3,852,500               15,410,000
   10 Check valve Dn50 China pcs 1                1,437,500                 1,437,500
   11 Check valve Dn125 China pcs 2                3,277,500                 6,555,000
   12 Y strainer DN125 China pcs 2                3,277,500                 6,555,000
   13 Y strainer DN50 China pcs 1                1,725,000                 1,725,000
   14 Flexible joint DN50 China pcs 1                   977,500                    977,500
   15 Flexible joint DN125 China pcs 4                2,127,500                 8,510,000
   16 Foot valve DN50 China pcs 1                1,207,500                 1,207,500
   17 Foot valve DN125 China pcs 2                3,277,500                 6,555,000
   18 Pressure Gause Korea pcs 2                   747,500                 1,495,000
   19 Pressure Switch Korea pcs 3                   747,500                 2,242,500
   20 Water tank 500l VN pcs 1                3,105,000                 3,105,000
   21 Galvanized steel pipe DN125 thick 3.96mm Hoa phat m 12                   425,500                 5,106,000
   22 Galvanized steel pipe DN100 thick 3.2mm Hoa phat m 6                   304,750                 1,828,500
   23 Galvanized steel pipe DN50 thick 2.3mm Hoa phat m 12                   178,250                 2,139,000
   24 Galvanized steel pipe DN25 thick 2.3mm Hoa phat m 6                     63,250                    379,500
   25 Vavle DN25 Minh Hoa ea 5                     97,750                    488,750
SUB-TOTAL  301,903,000
 F.4 F.4 FIRE ALARM SYSTEM
     1 Fire alarm control panel 10 zone (Leadrs-tech) Korea) pcs 1              11,550,000               11,550,000
     2  Smoke detecotr 24V (Leadrs-tech) Korea) set 80                   345,000               27,600,000
     3  Heat  detecotr 24V (Leadrs-tech) Korea) set 12                   287,500                 3,450,000
     4 Manual callpoint (Leadrs-tech) Korea) pcs 8                   402,500                 3,220,000
     5 siren alarm (Leadrs-tech) Korea) pcs 8                   402,500                 3,220,000
     6 smoke flare lighting (Leadrs-tech) Korea) pcs 8                   402,500                 3,220,000
     7 Combination Box VN pcs 8                   402,500                 3,220,000
     8 Cable (PVC/PVC/cu)  2×0,75mm2 VN m 1,200                       5,750                 6,900,000
     9 PVC conduct D16 SP m 3,060                       5,175               15,835,500
   10 Cable (PVC/PVC/cu)  20Px0,5mm2 VN m 50                     74,750                 3,737,500
   11 Cable (PVC/PVC/cu)  10Px0,5mm2 VN m 50                     63,250                 3,162,500
   12 PVC conduct D20 SP m 100                       5,175                    517,500
   13 Exit lighting 1 face China pcs 22                   241,500                 5,313,000
   14 Break-down lighting China pcs 40                   414,000               16,560,000
   15 Wire 2×1.0mm2 VN pcs 1,860                       7,475               13,903,500
   16 Socket Sino pcs 62                   132,250                 8,199,500
   17 PVC box Sino pcs 150                     13,800                 2,070,000
SUB-TOTAL  131,679,000
 F.5 F.5 LIGHTNING PROTECTION SYSTEM
     1 Lightning pointer – Radius 75M Liva turkey set 1                8,625,000                 8,625,000
     2 Elevation Pole -5m VN set 1                1,380,000                 1,380,000
     3 Box testing VN set 1                   977,500                    977,500
     4 GV Cable 50SQ LS m 40                   143,750                 5,750,000
     5 Copper Cable 50SQ LS m 30                   132,250                 3,967,500
     6 Earthing rod D16; L=2400mm VN set 5                   483,000                 2,415,000
     7 PVC Pipe 32mm Sino m 40                       9,775                    391,000
     8 Testing Fee lot 1                2,500,000                 2,500,000
SUB-TOTAL  26,006,000
 F.6 F.6 LICENSE WORK
     1 Design drawing LS 1                5,000,000                 5,000,000
     2 Approval drawing LS 1              45,000,000               45,000,000
     3 Testing Equipment LS 1              10,000,000               10,000,000
     4 As-built to license LS 1              55,000,000               55,000,000
SUB-TOTAL  115,000,000
GRAND TOTAL  1,031,128,992

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *