Giám sát thi công xây dựng công trình

  • Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm các phần việc được quy định tại Điều 90 – Luật xây dựng.
  •   Giám sát thi công xây dựng làm việc theo chế độ thường xuyên.

You may also like...

Trả lời