HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ LÀM VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do – Hạnh Phúc

—–o0o—–

HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ

 

 • Căn cứ Bộ Luật dân sự của nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005
 • Căn cứ sự thoả thuận của hai bên.

Hôm nay, ngày 31/12/2008 tại Phòng 101 tập thể Animex, ngõ 156/1 Kim ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chúng tôi gồm có:

1. BÊN CHO MƯỢN NHÀ:   Ông Lê Văn Bằng

 • Sinh ngày 20/01/1939
 • Địa chỉ: Phòng 101 tập thể Animex, ngõ 156/1 Kim ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • CMND số: 010236116 do Công an Thành Phố Hà Nội cấp ngày 13/03/2008

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

2. BÊN MƯỢN NHÀ:  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại An Thái

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:0103028856 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 17/12/2008
 • Điện thoại:  0912.711.005
 • Đại diện bởi: Ông Vũ Thanh Vân
 • Chức vụ:Giám đốc

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng mượn nhà như sau:

ĐIỀU 1: PHẦN DIỆN TÍCH MƯỢN

Sau khi đã thoả thuận, Bên A đồng ý cho Bên B mượn căn nhà theo địa chỉ sau đây để đặt trụ sở của bên B :

 • Địa chỉ: Số nhà 12, ngách 28, ngõ 156, phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Diện tích: 40 m2 x 3 tầng = 120 m2

ĐIỀU 2: THỜI HẠN MƯỢN

Thời hạn mượn nhà là 1năm kể từ ngày 31/12/2009

ĐIỀU 3: BÀN GIAO VÀ SỬ DỤNG CÁC TRANG THIẾT BỊ

Mọi trang thiết bị trong nhà, bên B sẽ được mượn trong thời gian mượn với điều kiện không được làm mất mát, hư hỏng, mất tính năng sử dụng của trang thiết bị trong nhà. Nếu bên B gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên A.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 • Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mượn nhà khi bên B:
 • Sử dụng nhà không đúng mục đích mượn ;
 • Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang mượn  mà không có sự đồng ý của bên A;
 • Được lấy lại nhà cho mượn khi hết hạn hợp đồng hoặc theo sự thoả thuận của hai bên;
 • Giao nhà đúng thời hạn cho Bên B như quy định của Điều 3;
 • Nhận lại nhà khi hết thời hạn mượn hoặc theo sự thoả thuận của hai bên.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B:

 • Được ưu tiên ký hợp đồng mượn tiếp, nếu đã hết thời hạn mượn  mà nhà vẫn dùng để cho mượn ;
 • Thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự và các quy định khác của nhà nước;
 • Không cho bất kỳ một bên thứ ba nào thuê, mượn hoặc sử dụng lại ngôi nhà nói trên nếu không được Bên A đồng ý.
 • Trả nhà cho bên A đúng theo thời hạn quy định.
 • Nhận nhà và sử dụng đúng mục đích, đúng thời hạn mượn.
 • Không được làm thay đổi kết cấu xây dựng của căn nhà.
 • Thanh toán các khoản tiền điện, nước và các khoản chi phí khác liên quan đến việc sử dụng nhà từ thời điểm nhận nhà.
 • Giao nhà đúng thời hạn cho Bên B như quy định của Điều 3.

ĐIỀU 6: SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 • Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung theo sự thoả thuận của hai bên bằng văn bản.
 • Hợp đồng chấm dứt khi hết hạn hợp đồng hoặc theo thoả thuận của các bên.

ĐIỀU 7: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết, được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.
 • Mọi vấn đề phát sịnh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được hai bên tích cực giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải trên tinh thần hợp tác, cùng có lợi.

BÊN CHO MƯỢN NHÀ

BÊN MƯỢN NHÀ

 

 

 

You may also like...

Trả lời