Mẫu cam kết của nhà thầu

0
157
 

Mẫu cam kết của nhà thầu là văn bản được lập ra để ghi chép về những cam kết của nhà thầu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

…,ngày…tháng…năm…..

CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU

Kính gửi: – Nhà đầu tư xây dựng công trình…….

Căn cứ Bản hợp đồng số:…./….-….. ;

Căn cứ tính chất công việc…………..;

Họ và tên:……………………………………………………. Ngày sinh:……….

CMND/CCCD số:………………. Ngày cấp:…/…./……. Nơi cấp:……………..

Nơi ĐKHT:……………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….

Chức vụ: Nhà thầu       thuộc  Công ty:………………………………………….

Trụ sở tại:…………………………………………………………………………

Hôm nay, ngày…/…/… tôi là nhà thầu công trình …….tại ……………..xin cam kết những vấn đề như sau:

1.Thời gian và địa điểm thực hiện công việc

– Tiến hành thực hiện đúng như thời gian và địa điểm được giao nhận tức là ngày…/…/…..

Mức độ dự kiến hoàn thành trong vòng…  Năm, trừ trường hợp có các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành tôi sẽ lên kế hoạch thông báo lại cho nhà đầu tư trong khoảng thời gian sớm nhất.

2.Tiến trình làm việc

-Thực hiện đúng như các bên đã thỏa thuận.

-Thực hiện công việc hợp lý đảm bảo quá trình làm việc diễn ra đúng kế hoạch

– Đảm bảo chất lượng công việc tốt, đạt yêu cầu…

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

3.Thái độ làm việc

– Thực hiện công việc đúng thời gian, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc.

– Theo dõi, giám sát công nhân trong quá trình làm việc

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

4.Chất lượng nguyên vật liệu

– Tiến hành kiểm tra chất lượng đầu vào của các nguyên vật liệu đảm bảo đủ tiêu chuẩn mới đưa vào sử dụng.

– Tuyệt đối không sử dụng các nguyên vật liệu không đạt yêu cầu,……………….

……………………………………………………………………………………..

5.Nội dung khác ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Ngoài ra, tôi cam kết thực hiện chính xác đầy đủ các điều khoản đã thống nhất trong hợp đồng.

Nếu không thực hiện,thực hiện không đầy đủ tôi hoàn toàn xin chịu mọi trách trách nhiệm.

  NHÀ THẦU

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu cam kết của nhà thầu là mẫu bản cam kết được nhà thầu lập ra để ghi chép về cam kết của mình khi xây dựng.

Mẫu cam kết của nhà thầu nêu rõ:

Thông tin của nhà thầu

Nội dung cam kết

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải