Phiếu trình mẫu vật liệu điện

0
702
 


Mật khẩu : Cuối bài viết

PHIẾU TRÌNH MẪU VẬT tư

Công trình :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hạng mục :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm   :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bảng thống kê mẫu

 

STT

 

VẬT TƯ

 

KÝ HIỆU CHẤP THUẬN KHÔNG CHẤP THUẬN Ghi chú

Kết luận :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

        ĐẠI DIỆN                                                     ĐẠI DIỆN                            ĐẠI DIỆN

TƯ VẤN GIÁM SÁT                                        CHỦ ĐẦU TƯ                 ĐƠN VỊ THI CÔNG

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh Hòa Phát Air HP-701 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải