Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng tại Việt Nam

0
5505

Nhà máy hay còn gọi là nhà xưởng là nơi tiến hành sản xuất (chế tạo) các sản phẩm thực tế, vừa là nơi sửa chữa như là kiểm tra bảo dưỡng duy tu các máy móc liên quan đến sản phẩm đã có. Tên gọi trong xí nghiệp còn được gọi là “xưởng chế tạo”, “xưởng gia công”.

Tìm hiểu: Báo giá thiết kế nhà xưởng

Nhà máy quy mô nhỏ đến vừa hầu hết được xây dựng trong đất liền, đối với nhà máy quy mô lớn như khai thác dầu khí hay sắt thép do phải vận chuyển xuất nhập nguyên liệu và hàng hoá lớn, nên thường được đặt ở các khu vực ven sông, ven biển. Bản thân các ngành như công nghiệp hoá dầu hay luyện thép quy mô của nó rất lớn, nên các nhà máy phụ trợ cũng được bố trí xung quanh đó, hình thành khu vực công nghiệp lớn.

Vì các nhà máy cần nhiều nhân công lao động, các công nhân này thường sống xung quanh khu vực nhà máy. Để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng này, các cửa hàng chợ búa cũng được hình thành xung quanh nhà máy. Hình thành nên khu dân cư với trung tâm là các nhà máy.

Chi tiết: Dự toán thi công Nhà xưởng

Nếu bạn lần đầu làm Chủ đầu tư, lần đầu bạn tham gia vào dự án đầu tư xây dựng công trình. Bạn cần hình dung tổng thể về công việc mình sẽ làm, từ đó sẽ nắm được tổng thể việc lập và quản lý các khoản chi phí phải chi tiêu cho dự án.

Trình tự thực hiện dự án theo các quy định hiện nay có thể chia làm ba giai đoạn:

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư nhà xưởng

– Sau khi có ý tưởng đầu tư, Chủ đầu tư cần nghiên cứu thị trường, năng lực đầu tư, khả năng huy động các nguồn lực (vốn, tài sản, công nghệ…) và lựa chọn địa điểm đầu tưtrong đó có địa điểm xây dựng công trình.

– Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình và xin phép đầu tư:
+ Các dự án quan trọng quốc gia chủ đầu tư phải lập báo cáo đầu tư trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư.
+ Các dự án nhóm A không phân biệt nguồn vốn phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình để trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư.
+ Đối với các dự án khác, chủ đầu tư không phải lập báo cáo đầu tư.

– Sau khi báo cáo đầu tư được phê duyệt thì chuyển sang lập dự án đầu tư.
– Đối với các dự án không phải lập báo cáo đầu tư thì chủ đầu tư lập luôn dự án đầu tư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
– Một số dự án đầu tư xây dựng công trình không cần lập dự án đầu tư mà chỉ lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình để trình người quyết định đầu tư phê duyệt.

Giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng

-Giao đất/thuê đất: Sau khi tìm được vị trí xây dựng nhà xưởng tại Bình Dương thích hợp thì chủ đầu tư nên đàm phán với đối tác để ký hợp đồng mua hoặc thuê đất và tiến hành nhận bàn giao đất trên bản đồ và thực địa.

-Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

-Tiến hành các công việc chuẩn bị mặt bằng phục vụ cho công tác xây dựng nhà xưởng như ra phá bom mìn (nếu có), san lấp mặt bằng.

-Lập ban quản lý dự án hoặc lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án xây dựng nhà xưởng.

-Khảo sát xây dựng bao gồm: khảo sát sơ bộ phục vụ lập báo cáo đầu tư và khảo sát chi tiết phục vụ thiết kế nhà xưởng.

+ Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng nhà xưởng.

+ Lựa chọn nhà thầu tiến hành khảo sát xây dựng nhà xưởng.

+ Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng

+ Thực hiện khảo sát xây dựng nhà xưởng;

+ Giám sát công tác khảo sát xây dựng nhà xưởng;

+ Tiến hành khảo sát bổ sung (nếu có);

+  Thực hiện nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng nhà xưởng;

+ Tiến hành lưu trữ kết quả khảo sát xây dựng nhà xưởng.


Hình ảnh minh họa giai đoạn chuẩn bị mặt bằng thi công nhà xưởng

-Thiết kế xây dựng nhà xưởng gồm các bước: thiết kế nhà xưởng sơ bộ (trường hợp lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi), thiết kế cơ sở (được thực hiện trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công và các bước thiết kế khác (nếu có). Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà xưởng tại Bình Dương cần xem xét và thực hiện thiết kế xây dựng nhà xưởng theo các bước sau:

Thiết kế một bước được áp dụng đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật: ba bước thiết kế được gộp thành một bước gọi là thiết kế bản vẽ thi công xây dựng nhà xưởng.

Thiết kế hai bước được thực hiện đối với công trình phải lập dự án: thực hiện thiết kế cơ sở và  thiết kế bản vẽ thi công xây dựng nhà xưởng.

Thiết kế ba bước được thực hiện dành cho dự án có quy mô lớn và phức tạp: Bao gồm bước thiết kế cơ sở, bước thiết kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công xây dựng nhà xưởng

-Trình tự thực hiện thiết kế xây dựng nhà xưởng tại Bình Dương bao gồm các bước sau:

+Lập nhiệm vụ  thiết kế xây dựng nhà xưởng.

+Lựa chọn nhà thầu thiết kế xây dựng nhà xưởng.

+ Thiết kế xây dựng nhà xưởng tại Bình Dương.

+Thẩm định thiết kế cơ sở (được thực hiện cùng lúc với thẩm định dự án đầu tư); Thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật.

+Thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng đối với công trình nhà xưởng thiết kế 3 bước; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng đối với công trình xây dựng nhà xưởng thiết kế 2 bước; thực hiện thẩm tra thiết kế để phục vụ công tác thẩm định (theo yêu cầu của cơ quan thẩm định).

+ Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng đối với công trình xây dựng nhà xưởng theo thiết kế 3 bước; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng đối với công trình xây dựng nhà xưởng theo 2 bước.

+Thẩm định; phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng đối với công trình nhà xưởng cần thiết kế 3 bước; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng đối với công trình xây dựng nhà xưởng theo thiết kế 2 bước;

+ Tiến hành thay đổi điều chỉnh thiết kế nếu cần;

+ Tiến hành nghiệm thu thiết kế dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng;

+Thực hiện giám sát tác giả.

Hình minh họa Thiết kế xây dựng nhà xưởng

-Tiến hành xin cấp phép xây dựng nhà xưởng tại Bình Dương (sau khi thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công)

– Thi công xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng:

+ Chọn nhà thầu thi công xây dựng nhà xưởng ;

+ Chọn nhà thầu giám sát thi công;

+Lập, thẩm tra hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để lựa chọn nhà thầu trong hoạt động thi công xây dựng nhà xưởng; thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

-Thông báo khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng.

-Thực hiện thi công xây dựng  nhà xưởng tại Bình Dương:

+ Thực hiện quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, hợp đồng xây dựng, an toàn lao động trên công trường xây dựng, môi trường xây dựng…;

+ Thực hiện, quản lý hệ thống thông tin của công trình nhà xưởng;

+Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (theo yêu cầu);

+ Nghiệm thu công việc theo từng giai đoạn và công trình hoàn thành;

+Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành.

Hình ảnh thi công nhà xưởng

Giai đoạn kết thúc thi công dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng và đưa nhà xưởng vào sử dụng

– Kiểm tra chất lượng công trình xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước khi nghiệm thu hoàn thành để đưa công trình vào sử dụng

–  Kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.

Hình minh họa bàn giao nhà xưởng đi vào hoạt động

– Bàn giao nhà xưởng cho bộ phận sản xuất kinh doanh và vận hành.

Trên đây là quy trình chi tiết để thực hiện triển khai một dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng. Nếu quý vị cần tìm một đơn vị nhà thầu uy tín thực hiện trọn gói từ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho đến thiết kế và thi công xây dựng công trình nhà xưởng thì có thể liên hệ với Vinacon Việt Nam.

Với đội ngũ nhân sự giàu chuyên môn, nhiệt huyết, đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng kinh nghiệm 10 năm trong việc thực hiện tư vấn, thiết kế và thi công xây dựng nhà xưởng tại Việt Nam. Chúng tôi tự tin trở thành đối tác tin cậy và chuyên nghiệp của quý chủ đầu tư.

Các công trình của chúng tôi luôn đảm bảo tiến độ thi công xây dựng, yếu tố thẩm mỹ, kỹ thuật.

Một số văn bản bạn cần thu thập khi bắt đầu:
– Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
– Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11
– Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
– Nghị định 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16
– Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
– Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99
– Nghị định số 111/2006/N Đ-CP ngày 29/06/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu theo luật Xây dựng.

Bạn có thể tham khảo các vấn đề chi tiết liên quan theo các bài viết sau đây :

Các bạn click chuột tham khảo : mẫu dự án xây dựng chuyển giao BT

Các bạn click chuột tham khảo : mẫu dự án kinh doanh hạ tầng

Các bạn click chuột tham khảo : mẫu dự án kinh doanh vận tải bằng taxi

Các bạn click chuột tham khảo :mẫu dự án kinh doanh siêu thị

Các bạn click vào để xem : các bước làm hồ sơ dự thầu

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://bit.ly/hosoxd

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn

Mình là Tony Quang (Phạm Văn Quang), hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây