Thiết kế nội thất văn phòng CMS

Chủ đầu tư : Công ty CMS GROUP

Địa chỉ : Số 5 Duy Tân – Hà Nội

Diện tích sàn: 550m2

Công việc thực hiện : Thiết kế và thi công nội thất văn phòng

Đơn vị thiết kế nội thất : VNC Design (www.VNCDesign.com.vn)

Đơn vị thi công nội thất Nội thất Chung Cư Xinh(www.Chungcuxinh.vn)

Đơn vị nhân công xây dựng : Nhân công xây dựng .net (www.Nhancongxaydung.net)

Đơn vị thi công xây dựng VinaCon Việt Nam (www.Vinacon.pro.vn)

You may also like...