Thiết kế nội thất văn phòng Glascode

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Glascode
Địa chỉ : Số 17 Hoàng Quốc Việt – Hà Nội
Diện tích sàn: 350m2
Công việc thực hiện : Thiết kế và thi công nội thất văn phòng
Đơn vị thiết kế nội thất : VNC Design (www.VNCDesign.com.vn)
Đơn vị thi công nội thất Nội thất Chung Cư Xinh(www.Chungcuxinh.vn)
Đơn vị nhân công xây dựng : Nhân công xây dựng .net (www.Nhancongxaydung.net)
Đơn vị thi công xây dựng VinaCon Việt Nam (www.Vinacon.pro.vn)

You may also like...