Thiết kế Phòng cháy Chữa Cháy Công ty TNHH Dowoon Việt Nam

THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁYCÔNG TY TNHH DOWOON VIỆT NAM
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Dowoon Việt Nam
Địa chỉ : Lịm Xuyên – Song Khê – Bắc Giang
Diện tích mặt sàn : 2500 m2
Công việc thực hiện : Thiết kế phòng cháy chữa cháy
Đơn vị thiết kế : VNC Design -www.999maunhadep.com
Đơn vị thi công : Nhân công xây dựng -www.Nhancongxaydung.net

You may also like...