Thư viện dowload tài liệu Hồ sơ xây dựng 2017

Hồ sơ xây dựng xin gửi đến các bạn Thư viện dowload tài liệu Hồ sơ xây dựng 2017

 1. Hồ sơ dự thầu
 2. Hồ sơ thanh toán
 3. Hồ sơ quyết toán
 4. Hồ sơ nghiệm thu (86 mẫu biên bản nghiệm thu công trình
 5. Hồ sơ dự toán công trình dân dụng
 6. Bản vẽ thiết kế nhà dân
 7. Bản vẽ thiết kế nhà hàng
 8. Bản vẽ thiết kế  hệ thống PCCC
 9. Bản vẽ biện pháp thi công công trình
 10. Các mẫu biên bản trong xây dựng
 11. Các mẫu hợp đồng thiết kế, xây dựng
 12. Mẫu dự án đầu tư xây dựng
 13. Và ……..

You may also like...