Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và giám sát san lấp Mặt bằng

0
165
 

I. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ SAN NỀN

Việc thiết kế san nền khu dân cư phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn sau:
– Quy chuẩn xây dựng – tập 1 ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14 tháng 12 năm 1996. Trong Quy chuẩn này tại khoản 5.21.3 có quy định về san đắp đất nền đô thị.
– Ngày 03 tháng 4 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 04/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008. Quy chuẩn này thay thế tập 1 phần quy hoạch xây dựng của quy chuẩn xây dựng 1996. Trong quy chuẩn này tại điều 3.3 có quy định về quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đô thị.

II. TIÊU CHUẨN THI CÔNG SAN NỀN

STT Các quy phạm thi công và nghiệm thu Mã hiệu
1 Tổ chức thi công san lấp TCVN 4055-85
2 Nghiệm thu công trình xây dựng TCVN 4091-1985
3 Tổ chức thi công xây lắp TCVN 4055-1985
4 Công tác đất – quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447-1987
6 Cát xây dựng – yêu cầu kỹ thuật TCVN 5747-1993
7 Quy trình bảo dưỡng TCVN 5529-1991
8 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động TCVN 2287-1978
9 Các chất ô nhiễm trong nước ngầm TCVN 5942-1995
10 Công tác trắc địa phuc vụ nghiệm thu và thi công san lấp TCXD 309-2004

III. TIÊU CHUẨN GIÁM SÁT SAN NỀN

Quy trình giám sát thi công san lấp mặt bằng xây dựng căn cứ theo các Quy chuẩn, quy định sau đây:
– Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/08/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
– Tiêu chuẩn TCVN 4447:2012 – Công tác đất – Quy phạm thi công, nghiệm thu.
– Tiêu chuẩn TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu
– Hồ sơ thiết kế thi công hạng mục san lấp mặt bằng nhà máy.
– Các tiêu chuẩn hiện hành về giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng khác.
Tất cả công tác giám sát thi công nghiệm thu san lấp mặt bằng đều phải thực hiện đúng Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 4447:2012.

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây