Trang chủ Tài Liệu Tiêu chuẩn Xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5896:1995 về bản vẽ xây dựng –...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5896:1995 về bản vẽ xây dựng – các phần bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ

0
909

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5896-1995

BẢN VẼ XÂY DỰNG- CÁC PHẦN BỐ TRÍ HÌNH VẼ, CHÚ THÍCH BẰNG CHỮ VÀ KHUNG TÊN TRÊN BẢN VẼ

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu liên quan tới việc sắp xếp, bố trí và nội dung của các phần dành để vẽ hình, để chú thích bằng chữ và để kẻ khung tên trên các bản vẽ xây dựng.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

3. Cách bố trí tổng quát (xem hình 1 và hình 2)

ISO 3098 – 1 – 1974 Bản vẽ kĩ thuật – Chữ viết Phần 1: Các kiểu chữ thường dùng ISO 7200 – 1984, Bản vẽ kĩ thuật – Khung tên.

Thuộc tính TCVN TCVN 5896:1995
Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số / ký hiệu TCVN 5896:1995
Cơ quan ban hành Không xác định
Người ký Không xác định
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Xây dựng
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Tải xuống TCVN 5896:1995
Mật Khẩu Câu hỏi : Giàn phơi thông minh SANKAKU SK203 (Model 2020) có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://bit.ly/hosoxd

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn