Trang chủ Tài Liệu

Tài Liệu

Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công

Đối với khái niệm hợp đồng giao khoán thì hiện nay các văn bản pháp luật về lao động hiện hành của Việt Nam...

Font cad full. Miễn phí download và hướng dẫn cài đặt chi tiết

Lỗi Font – Đây chính là một lỗi nổi bật nhất, thông dụng của các bạn mới sử dụng autocad đều mắc phải. Có một...

Cách load lisp trong CAD một lần dùng mãi mãi

Autolisp là một ngôn ngữ lập trình được viết ra nhằm mục đích nhúng vào môi trường AutoCAD, cho phép người thiết kế có thể...

Quyết định bổ nhiệm tư vấn giám sát trường công trình

Thông thường việc bổ nhiệm sẽ được thực hiện bởi những người có thẩm quyền và căn cứ vào nhiệm vụ, vào quyền hạn...

Mẫu Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành 2021

Sau khi các dự án đã hoàn thành thì doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện việc lập biên bản nghiệm thu để tiến...

Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ban quản lý dự án? Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án? Trách nhiệm của Ban quản lý dự án đầu...

Cách tính và định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây...

Cách tính và định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng. Quy định của pháp luật về cách tính chi...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1451:1986 về gạch đặc đất sét nung

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1451:1986 về gạch đặc đất sét nung TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1451 :1986 GẠCH ĐẶC ĐẤT SÉT...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1450:1986 về gạch rỗng đất sét nung

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1450:1986 về gạch rỗng đất sét nung TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1450:1986 Nhóm H GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-2:2008 về thép cốt bê tông – phần 2:...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-2:2008 về thép cốt bê tông – phần 2: thép thanh vằn do Bộ Khoa học và Công nghệ...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-1:2008 Thép cốt bê tông – Thép thanh tròn...

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-1:2008 về thép cốt bê tông - phần 1: thép thanh tròn trơn do Bộ...

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 127:1985 về cát mịn để làm bê tông và...

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 127 : 1985 CÁT MỊN ĐỂ LÀM BÊ TÔNG VÀ VỮA XÂY DỰNG – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Fine sand for concrete...

TCVN 7572:2006 – Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-1:2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 1: LẤY MẪU Aggregates for concrete and mortar...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa...

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật do...

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2682:2009 Yêu cầu kỹ thuật xi măng poóc lăng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2682 : 2009 XI MĂNG POÓC LĂNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Portland cements - Specifications Lời nói đầu TCVN 2682 : 2009 thay...

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6260:2009 Xi măng poóc lăng hỗn hợp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6260 : 2009 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP – YÊU CẦU KỸ THUẬT Portland blended cement – Specifications     Lời nói đầu TCVN 6260...
- Advertisement -

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

DỊCH VỤ CUNG CẤP