Trang chủ Hỏi - Đáp

Hỏi - Đáp

Hỏi đáp chi phí dự phòng

Câu hỏi 1:Chủ đầu tư có được tự quyết sử dụng chi phí dự phòng? Đối với những gói thầu có chi phí dự phòng...

Hỏi đáp báo cáo nghiên cứ khả thi

Câu hỏi : Thẩm quyền thẩm định chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Hỏi: (Ban Quản lý dự án đầu tư xây...

Hỏi đáp tiến độ thi công

Câu hỏi 1: Có phải lập tiến độ xây dựng cho công trình xây dựng ngắn hạn không? Tóm tắt câu hỏi: Hồ sơ xây dựng...

Hỏi đáp giám sát công trình

Câu hỏi 1: Có bắt buộc ghi nhật ký giám sát công trình? Hỏi : Hiện nay thực hiện theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính...

Hỏi đáp về thí nghiệm vật liệu xây dựng

Câu hỏi 1: Đơn vị thiết kế có được thí nghiệm vật liệu xây dựng trong cùng dự án? Nội dung câu hỏi: Cho hỏi: Đơn vị...

Hỏi đáp công tác san nền

Câu hỏi 1: San lấp mặt bằng để tạo nền đất thuộc phân cấp công trình nào? Hỏi : Em có đọc qua nghị định 15/2013...

Hỏi đáp về hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng

Cùng trao đổ Hỏi đáp về hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng Câu hỏi 1:Về nghiệm thu công việc xây dựng Hỏi:  Theo Điều 8...

Hỏi đáp về tổng mức đầu tư dự án xây dựng công trình

Câu hỏi 1: Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư Câu hỏi: Hiện Công ty chúng tôi đã quyết toán và đang thực hiện phương...

Hỏi về phân cấp thực hiện cấp giấy phép xây dựng

Chào mọi người, em có vấn đề này cho em hỏi thăm: 1. Công trình xây dựng cấp III đã được thực hiện thẩm định...

Các bước dự toán trong thiết kế ?

Hỏi : Mọi người cho em hỏi dự án xây dựng gồm bao nhiêu bước ( lập dự án đầu tư, nghiên cứu khả...