Trang chủ VĂN BẢN

VĂN BẢN

Xử lý tình huống khi khối lượng phát sinh vượt giá gói thầu

Xử lý tình huống khi khối lượng phát sinh vượt giá gói thầu Sau khi đã trúng thầu, nhiều gói thầu/hợp đồng phát sinh khối...

Hướng dẫn làm thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng theo giai...

Với các công trình có yêu cầu thanh toán làm nhiều giai đoạn. Bạn cần sử dụng tính năng “Quyết toán” của phần mềm F1....

Nghị định số 29/2021/NĐ-CP về thẩm định dự án quan trọng quốc gia và...

Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia...

Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công...

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2014/BXD về An toàn trong xây dựng

Nội dung toàn văn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2014/BXD về An toàn trong xây dựng QCVN 18: 2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC...

Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư...

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN...

Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi...

BỘ XÂY DỰNG ----------- Số: 11/2019/TT-BXD   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------------ Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm...

Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014

Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu...

Luật đấu thầu 2013

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Luật số: 43/2013/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm...

Luật Xây dựng 2014

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2014/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014   LUẬT XÂY...

Mẫu công văn đề nghị thanh toán hợp đồng tư vấn thiết kế

Mẫu giấy đề nghị thanh toán là 1 trong những thủ tục thanh toán hợp đồng công trình. Nội dung yêu cầu khách hàng...

Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 1 năm 2016 của Bộ Tài chính quy...

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm...
- Advertisement -