Trang chủ Tài Liệu Tiêu chuẩn Xây dựng

Tiêu chuẩn Xây dựng

Những tài liệu cần có để thiết kế nhà xưởng cho thuê

Tiêu chuẩn thiết kế quan trọng của xây dựng nhà xưởng tiêu chuẩn 2023 Trong lĩnh vực xây dựng có những quy chuẩn riêng về...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1451:1986 về gạch đặc đất sét nung

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1451:1986 về gạch đặc đất sét nung TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1451 :1986 GẠCH ĐẶC ĐẤT SÉT...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1450:1986 về gạch rỗng đất sét nung

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1450:1986 về gạch rỗng đất sét nung TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1450:1986 Nhóm H GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-2:2008 về thép cốt bê tông – phần 2:...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-2:2008 về thép cốt bê tông – phần 2: thép thanh vằn do Bộ Khoa học và Công nghệ...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-1:2008 Thép cốt bê tông – Thép thanh tròn...

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-1:2008 về thép cốt bê tông - phần 1: thép thanh tròn trơn do Bộ...

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 127:1985 về cát mịn để làm bê tông và...

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 127 : 1985 CÁT MỊN ĐỂ LÀM BÊ TÔNG VÀ VỮA XÂY DỰNG – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Fine sand for concrete...

TCVN 7572:2006 – Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-1:2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 1: LẤY MẪU Aggregates for concrete and mortar...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa...

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật do...

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2682:2009 Yêu cầu kỹ thuật xi măng poóc lăng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2682 : 2009 XI MĂNG POÓC LĂNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Portland cements - Specifications Lời nói đầu TCVN 2682 : 2009 thay...

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6260:2009 Xi măng poóc lăng hỗn hợp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6260 : 2009 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP – YÊU CẦU KỸ THUẬT Portland blended cement – Specifications     Lời nói đầu TCVN 6260...

Tiêu chuẩn thiết kế thang máy

Muốn sử dụng thang máy tại các tòa nhà cao tầng một cách an toàn, hiệu quả thì ngay từ khâu thiết kế thang...

Tiêu chuẩn khảo sát địa chất chung cho mọi công trình

Các tiêu chuẩn hiện nay chủ yếu dựa vào kinh nghiệm khảo sát từ đó tùy theo từng lĩnh vực cụ thể mà người...

Tiêu chuẩn thiết kế nhà chung cư cao tầng

Dễ dàng nhận thấy trên thị trường hiện nay có khá nhiều dự án căn hộ chung cư được chào bán và gắn mác...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11414-5:2016 về Mặt đường bê tông xi măng –...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11414-5:2016 MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG – VẬT LIỆU CHÈN KHE GIÃN DẠNG TẤM – PHẦN 5: XÁC ĐỊNH HÀM...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453:1995 về kết cấu bê tông và bê tông...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4453 : 1995 TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TỪNG PHẦN – KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 về Công tác đất – Thi công và...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Earth works – Construction, check and acceptance Lời nói đầu TCVN 4447:2012 được chuyển đổi...