Trang chủ Tài Liệu Tiêu chuẩn Xây dựng

Tiêu chuẩn Xây dựng

Tiêu chuẩn thiết kế nhà chung cư cao tầng

Dễ dàng nhận thấy trên thị trường hiện nay có khá nhiều dự án căn hộ chung cư được chào bán và gắn mác...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11414-5:2016 về Mặt đường bê tông xi măng –...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11414-5:2016 MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG – VẬT LIỆU CHÈN KHE GIÃN DẠNG TẤM – PHẦN 5: XÁC ĐỊNH HÀM...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453:1995 về kết cấu bê tông và bê tông...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4453 : 1995 TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TỪNG PHẦN – KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 về Công tác đất – Thi công và...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Earth works – Construction, check and acceptance Lời nói đầu TCVN 4447:2012 được chuyển đổi...

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 309:2004 về công tác trắc địa trong...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5942:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC- TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT Water quality - Standard for quality of surface water. 1.Phạm vi áp dụng 1.1.Tiêu...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5942:1995 về chất lượng nước – tiêu chuẩn chất...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5942:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC- TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT Water quality - Standard for quality of surface water. 1.Phạm vi áp dụng 1.1.Tiêu...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2287:1978 về hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2287:1978 NHÓM T: HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG - QUY ĐỊNH CƠ BẢN Labour safety standards system - Basic...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 5747:1993 về đất xây dựng – Phân loại

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5747: 1993 ĐẤT XÂY DỰNG – PHÂN LOẠI Soil – Classification for civil engineering 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn “Đất xây dựng...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4447:1987 về công tác đất – quy phạm thi...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4447:1987 NHÓM H CÔNG TÁC ĐẤT – QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Earth works –Codes for construction, check and accetance 1.  Quy...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4091:1985 về nghiệm thu các công trình xây dựng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 4091 : 1985 NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Check and acceptance for building works 1. Nguyên tắc chung 1.1. Quy phạm...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4055:1985 về tổ chức thi công do Chủ nhiệm...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4055 : 1985 QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU TỔ CHỨC THI CÔNG Organization of construction...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5570:1991 về hệ thống tài liệu thiết kế xây...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5570 : 1991 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG . BẢN VẼ XÂY DỰNG KÍ HIỆU ĐƯỜNG NÉT VÀ ĐƯỜNG...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8-20:2002 (ISO 128-20:1996) về Bản vẽ kỹ thuật –...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8-20:2002 ISO 128-20:1996 BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN – PHẦN 20: QUY ƯỚC CƠ BẢN VỀ...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6081:1995 (ISO 4069:1977) về Bản vẽ nhà và công...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6081-1995 BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THỂ HIỆN CÁC TIẾT DIỆN TRÊN MẶT CẮT VÀ MẶT NHÌN – NGUYÊN...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6080:1995 về Bản vẽ xây dựng – Phương pháp...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6080-1995 BẢN VẼ XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP CHIẾU 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này định nghĩa hai...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5571:1991 về hệ thống tài liệu thiết kế xây...

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Thuộc tính TCVN TCXDVN 340:2005 Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam Số / ký hiệu TCXDVN 340:2005 Cơ quan ban hành Không xác định Người ký Không xác định Ngày ban hành Ngày...
- Advertisement -