Google search engine
Trang chủTHƯ VIỆN MẪUMẫu thỏa thuận Liên Danh mới nhất

Mẫu thỏa thuận Liên Danh mới nhất

Download Mẫu thỏa thuận Liên Danh mới nhất

Tệp đính kèm: Mẫu thỏa thuận Liên Danh mới nhất.rar

MÔ TẢ CHI TIẾT

Mẫu thỏa thuận Liên Danh mới nhất

HÌNH ẢNH DEMO

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ hồ sơ mời thầu xây lắp gói thầu Đ37C (Km552+400 – Km561+500) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông, phát hành ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

 Thành viên liên danh thứ nhất: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG XÂY DỰNG

Đại diện là ông: Phạm ………………..  Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: ……………………………………….

Điện thoại: ………………………………..

Email: ………………

Số tài khoản: …………………………….. tại Ngân hàng BIDV       Mã số thuế: ……………………..

 1. Thành viên liên danh thứ hai : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN

Đại diện      : Ông …………..    Chức vụ: Tổng giám đốc

Địa chỉ        :

Điện thoại

Tài khoản số :          tại ngân hàng BIDV, Chi nhánh Tây Hồ Hà Nội

Mã số thuế  :

 

NỘI DUNG THỎA THUẬN LIÊN DANH:

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh   với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

 1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu Đ37C (Km552+400 – Km561+500) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông.
 2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: Liên danh Công ty Giao thông
 3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này.

– Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên trong liên danh.

– Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:

– Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh.

– Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng.

 1. Về máy móc thiết bị thi công, nhân lực. Các thành viên trong liên danh dùng chung để hỗ trợ nhau cho công tác thi công nếu trúng thầu.

Điều 2. Phân công trách nhiệm.

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu Đ37C (Km552+400 – Km561+500) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông đối với từng thành viên như sau:

 1. Thành viên đứng đầu liên danh.

Các bên nhất trí uỷ quyền cho Công ty cổ phần giao thông xây dựng số 1 làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau:

– Ký đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính;

– Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSĐXKT, HSĐXTC;

– Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

– Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng (nếu trúng thầu);

– Ký hợp đồng nguyên tắc với các nhà thầu phụ đặc biệt, thuê xe, máy móc, thiết bị, cung cấp vật tư, vật liệu chính phục vụ thi công gói thầu;

 1. Thành viên liên danh thứ hai:

Các bên nhất trí ủy quyền cho Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng    thành viên Liên danh, thực hiện những phần việc sau:

 • Ký toàn bộ hồ sơ tài liệu theo quy định được ký bởi từng thành viên trong liên danh.
 • Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
 • Ký kết HĐNT thuê thiết bị, cung cấp vật tư, vật liệu;
 • Sử dụng tài khoản và con dấu của mình trong việc thực hiện hợp đồng tương ứng với tỷ lệ khối lượng giá trị công việc thực hiện được nêu tại Mục 5, Điều 2 khi Liên danh trúng thầu (50% so với giá dự thầu).
 1. Con dấu của Liên danh:

Các thành viên thống nhất sử dụng con dấu trong các văn bản chung của Liên danh là con dấu của Công ty cổ phần giao thông xây dựng số 1

 1. Địa chỉ giao dịch của Liên danh:

Địa chỉ: P2002C tòa 789, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội

Điện thoại: 024 666 411 404 Fax; : 024 666 411 40

 1. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây:
 

STT

 

Tên

 

Nội dung công việc đảm nhận

Giá trị (Tỷ lệ % so với giá trị dự thầu)
1  

 

Công ty cổ phần giao thông xây dựng số

– Thi công xây dựng  phần nền, mặt đường, thoát nước, công trình phòng hộ, thi công 03 cầu, ATGT và các công việc khác thuộc gói thầu.

– Chịu trách nhiệm bảo đảm dự thầu tương đương với giá trị đảm nhận thi công gói thầu

 

 

 

 

50%

 

2  

 

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng

– Thi công xây dựng  phần nền, mặt đường, thoát nước, CT phòng hộ, thi công 02 cầu, ATGT và các công việc khác thuộc gói thầu.

– Chịu trách nhiệm bảo đảm dự thầu tương đương với giá trị đảm nhận thi công gói thầu

 

 

 

50%

  Tổng cộng Toàn bộ công việc của gói thầu 100%

 

 1. Trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên trong Liên danh:
 • Các bên có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhau trong suốt quá trình dự thầu. Các bên cùng có trách nhiệm lập hồ sơ dự thầu theo đúng quy định của Hồ sơ mời thầu. Trong quá trình lập hồ sơ dự thầu, các thành viên sẽ cung cấp cho nhau các thông tin và hồ sơ cần thiết, cùng nhau thống nhất tài liệu, văn bản, bảng biểu và các nội dung khác của Hồ sơ dự thầu.
 • Toàn bộ chi phí trong quá trình lập hồ sơ dự thầu được các bên tập hợp phân bổ theo tỷ lệ giá trị công việc đã phân chia ở trên.
 • Không một thành viên nào trong Liên danh được chuyển nhượng quyền lợi và trách nhiệm của mình theo Thỏa thuận Liên danh này cho bên thứ Ba nếu chưa có văn bản chấp thuận của các thành viên khác trong Liên danh và đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư.
 • Từng thành viên trong liên danh thống nhất để thành chịu trách nhiệm trực nộp bảo đảm dự thầu theo tỷ lệ phân chia.
 • Từng thành viên trong liên danh có trách nhiệm nộp bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu này
 • Mỗi thành viên phải tự chịu trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng trong phạm vi công việc của mình về mọi vấn đề liên quan đến khối lượng, kỹ thuật, tiến độ, chất lượng xây dựng công trình và các quy định khác của Nhà nước trước Chủ đầu tư và pháp luật hiện hành đồng thời chịu trách nhiệm liên đới nhau theo tỷ lệ phân chia giá trị khối lượng đối với các vấn đề chung liên quan đến gói thầu.
 • Nếu Liên danh trúng thầu, các bên sẽ báo cáo Chủ đầu tư bằng văn bản để từng thành viên trong Liên danh sẽ ký kết hợp đồng trực tiếp với Chủ đầu tư.
 • Giá trị tạm ứng hợp đồng, giá trị thanh toán cho mỗi thành viên trong Liên danh: căn cứ vào hợp đồng và khối lượng hoàn thành được nghiệm thu của mỗi thành viên trong liên danh để Chủ đầu tư tạm ứng, thanh toán cho từng thành viên trong liên danh. Số tiền tạm ứng trước (theo tỷ lệ khối lượng giá trị được phân chia), thanh toán được chuyển khoản qua Ngân hàng vào số tài khoản của mỗi thành viên trong Liên danh.

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh.

 1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.
 2. Thoả thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

– Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;

– Các bên cùng thoả thuận chấm dứt;

– Nhà thầu liên danh không trúng thầu;

– Hủy thầu gói thầu Đ37C (Km552+400 – Km561+500) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông theo thông báo của Bên mời thầu;

Thỏa thuận liên danh được lập thành 06 bản, mỗi bên giữ 02 bản, 01 bản đưa vào hồ sơ dự thầu, 01 bản nộp cho bên mời thầu, các bản thoả thuận có giá trị pháp lý như nhau.

Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:
🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k
Link: https://hosoxaydung.com/full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/
🔸2. Thư viện Sketchup khổng lồ 900 Gb – Giá 299k
Link: https://hosoxaydung.com/thu-vien-sketchup-700gb-gia-299k/
🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k
Link: https://hosoxaydung.com/4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/
🔸4. Commbo tài liệu học 80 khóa học REVIT - TELKA - ETAP - SAP - BIM ...
Link: https://hosoxaydung.com/commbo-tai-lieu-hoc-80-khoa-hoc-gia-500k
🔸5. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K
Link: https://hosoxaydung.com/combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/
🔸6. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.
Link: https://hosoxaydung.com/15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/
🔸7. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu - Giá 129k
Link: https://hosoxaydung.com/7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/
🔸8. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k
Link: https://hosoxaydung.com/combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/
🔸9. Khóa học Etabs - Safe giá 50k
Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-etabs-safe-gia-50k/
🔸10. Khóa học họa viên kiến trúc - giá 50k
Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-hoa-vien-kien-truc-gia-50k/
☎Liên hệ: 0904.87.33.88 (Call/Zalo)

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

HỒ SƠ XÂY DỰNG TRÊN FACEBOOK
►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung ►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd ►Group Kho bản vẽ - Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve ►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2024 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep 

HỒ SƠ XÂY DỰNG TRÊN ZALO

Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd
►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd
►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn
►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin
►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862
►Group Biện pháp thi công Cầu đường - Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273
►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443
►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường - Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈
PHẠM BÁ QUANG
PHẠM BÁ QUANG
Mình là Tony Quang (Phạm Văn Quang), hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU