Trang chủ Tags Biên bản nghiệm thu bảo hành công trình

Tag: biên bản nghiệm thu bảo hành công trình

Biên bản nghiệm thu hoàn thành bảo hành công trình xây...

Bảo hành công trình xây dựng là sự cam kết của nhà thầu về trách nhiệm khắc phục, sửa chữa trong một thời gian...