Trang chủ Tags Khảo sát xây dựng

Tag: khảo sát xây dựng

Mẫu hợp đồng khảo sát địa hình, địa chất và thiết...

Hồ sơ xây dựng cung cấp Mẫu hợp đồng khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình để Quý khách hàng...

Quy định mới về khảo sát xây dựng năm 2022

Khảo sát xây dựng  là hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập, phân tích, nghiên cứu và đánh giá tổng hợp...

Tiêu chuẩn khảo sát địa chất chung cho mọi công trình

Các tiêu chuẩn hiện nay chủ yếu dựa vào kinh nghiệm khảo sát từ đó tùy theo từng lĩnh vực cụ thể mà người...

Khảo sát xây dựng là gì ? Công việc cụ thể...

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng thì Gói thầu khảo sát xây...