Báo cáo tổng hợp ép cọc

0
942
 

BÁO CÁO TỔNG HỢP ÉP CỌC

Công trình :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hạng mục :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm   :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

No No theo mặt bằng bãi cọc Loại cọc Ngày/ca Độ sâu ép cọc (cm)

 

Loại

máy ép cọc

Giá trị lực ép

 

Ghi chú
Thiết kế  Thực tế Áp lực Lực ép
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 

Cán bộ kỹ thuật của chủ đầu tư                                                Cán bộ kỹ thuật của doanh

(hoặc của tổ chức tư vấn thực hiện giám sát thi                                     nghiệp xây dựng

công xây lắp do chủ đầu tư thuê)

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây