Biên bản kiểm định môi trường tại hiện trường

0
1951

Mẫu biên bản kiểm định gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 05-MTr: Biên bản kiểm định môi trường tại hiện trường là gì?

Mẫu 05-MTr: Biên bản kiểm định môi trường tại hiện trường là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm định môi trường tại hiện trường. Mẫu nêu rõ nội dung kiểm định, thông tin biên bản… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu 05-MTr: Biên bản kiểm định môi trường tại hiện trường

 

(1) ……………………..
………………………
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …../BB- ……  

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG TẠI HIỆN TRƯỜNG

Căn cứ ………………………………………………………………………………..

Hôm nay, hồi…. giờ …. phút, ngày … tháng ….. năm 20 ….., tại ……………, chúng tôi gồm:

1- Đại diện tổ công tác(2): ……………………………………..………………………

2- Đại diện cơ sở được kiểm định: ……………………………………………………

3- Tham gia chứng kiến: ………………………………………………………………

4- Cán bộ kiểm định:

  1. ……………………………………………………………………………………….
  2. 2. ……………………………………………………………………………………….
  3. ……………………………………………………………………………………….

Đã tiến hành kiểm định môi trường theo  ……………………………., kết quả như sau:

QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH:

(Ghi trình tự các công việc và kết quả đo kiểm, gồm: Điểm đo kiểm (mốc xác định, tọa độ), thành phần/ thông số môi trường, thời gian, phương pháp/ thiết bị, kết quả (nếu có ngay), số lần đo kiểm, điều kiện thời tiết…)

…….…………………………………………………………………………………..

…………………….…………………………………………………………………..

………………………….……………………………………………………………..

Biên bản lập xong hồi … giờ … phút, ngày ….. tháng ….. năm 20 ……, những người có tên trên đã đọc lại và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Đại diện Cơ sở được kiểm định
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Đại diện tổ công tác
(Ký và ghi rõ họ tên)
Cán bộ kiểm định
(Ký và ghi rõ họ tên)

Những người chứng kiến (Ký và ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan thực hiện kiểm định.

(2) Ghi rõ họ tên và chức danh (cấp bậc/chức vụ) của từng người trong các mục 1 đến 4.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://bit.ly/hosoxd

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn

Mình là Tony Quang (Phạm Văn Quang), hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.