Google search engine
Trang chủBiện Pháp Thi CôngBiện pháp thi công ép cọc D300

Biện pháp thi công ép cọc D300

Tệp đính kèm: Biện pháp thi công ép cọc D300.rar

MÔ TẢ CHI TIẾT

Biện pháp thi công ép cọc D300

HÌNH ẢNH DEMO

1. KHÁI QUÁT

Đây là biện pháp thi công và thí nghiệm cọc cho dự án:”Dự án ĐTXD công trình Quốc lộ 1 đoạn tránh Thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đường trên Quốc lộ 1 đoạn Km215+775 – Km235+885, tỉnh Hà Nam, theo hình thức hợp đồng BOT”, hạng mục cung cấp và thi công cọc PHC D300 Class B cho trạm thu phí Nam Cầu Giẽ. Biện pháp thi công bao gồm quá trình cung cấp, thi công và thí nghiệm cọc được thực hiện theo yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế thi công của dự án với khối lượng như sau.

Khối lượng tạm tính như bảng sau:

Bảng 1: Khối lượng công cọc trạm thu phí

 • Khối lượng thi công cọc cổng trạm
Stt Nội dung công việc Đơn vị tính  Khối lượng dự kiến
1 Huy động và giải thể thiết bị thí nghiệm Lần 1
2 Cung cấp cọc PHC D300 Class B (cọc cho cổng trạm thu phí) phục vụ công tác thi công cọc thử, 01 cọc m 29
3 Thi công cọc thử PHC D300 Class B cho cổng trạm, 01 cọc m 29
4 Thí nghiệm nén tĩnh cọc thử cọc 1
5 Huy động và giải thể thiết bị thi công cọc đại trà bộ 1
6 Cung cấp cọc PHC D300 Class B (cọc cho cổng trạm) phục vụ công tác thi công cọc đại trà, 23 cọc m 621
7 Thi công cọc đại trà PHC D300 Class B cho cổng trạm, 23 cọc m 621
8 Mối nối mối nối 48
 • Khối lượng thi công cọc nhà điều hành
Stt Nội dung công việc Đơn vị tính  Khối lượng dự kiến
1 Huy động và giải thể thiết bị thí nghiệm Lần 1
2 Cung cấp cọc PHC D300 Class B (cọc cho nhà điều hành) phục vụ công tác thi công cọc thử, 01 cọc m 31.5
3 Thi công cọc thử PHC D300 Class B cho nhà điều hành, 01 cọc m 31.5
4 Thí nghiệm nén tĩnh cọc thử cọc 1
5 Huy động và giải thể thiết bị thi công cọc đại trà bộ 1
6 Cung cấp cọc PHC D300 Class B (cọc cho nhà điều hành) phục vụ công tác thi công cọc đại trà, 35 cọc m 1050
7 Thi công cọc đại trà PHC D300 Class B cho nhà điều hành, 35 cọc m 1050
8 Mối nối mối nối 72
 • Khối lượng thi công cọc nhà ăn, nhà giao ca
Stt Nội dung công việc Đơn vị tính  Khối lượng dự kiến
1 Huy động và giải thể thiết bị thí nghiệm Lần 1
2 Cung cấp cọc PHC D300 Class B (cọc cho nhà ăn, nhà giao ca) phục vụ công tác thi công cọc thử, 01 cọc m 31.5
3 Thi công cọc thử PHC D300 Class B cho nhà ăn, nhà giao ca, 01 cọc m 31.5
4 Thí nghiệm nén tĩnh cọc thử cọc 1
5 Huy động và giải thể thiết bị thi công cọc đại trà bộ 1
6 Cung cấp cọc PHC D300 Class B (cọc cho nhà ăn, nhà giao ca) phục vụ công tác thi công cọc đại trà, 43 cọc m 1290
7 Thi công cọc đại trà PHC D300 Class B cho nhà ăn, nhà giao ca trạm thu phí, 43 cọc m 1290
8 Mối nối mối nối 88

 

 

2.            TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng cho công tác thi công cọc theo tiêu chuẩn hiện hành và yêu cầu trong tiêu chí kỹ thuật của dự án.

3.  TỔ CHỨC, HUY ĐỘNG NHÂN SỰ

3.1. Nhân sự công trường

Nhân sự chủ chốt tham gia quản lý toàn bộ thời gian của dự án bao gồm Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng công trường, Quản lý chất lượng, An toàn.

+ Phòng dự án chia làm 4 bộ phận: Quan Hệ Khách Hàng, Quản Lý Thi Công, An toàn và Chất lượng, Thiết bị và Cung ứng.

– Quan Hệ Khách Hàng chức năng thực hiện kế hoạch thi công, tài chính, quan hệ khách hàng.

– Quản lý thi công chức năng thực hiện kế hoạch thi công, quản lý máy móc, nhân sự tham gia thi công, hồ sơ chất lượng.

–  Bộ phận An toàn tham gia đề xuất công tác an toàn tại công trường.

–  Bộ phận chất lượng quản lý chất lượng thi công trước trong và sau khi thi công.

–  Bộ phận quản lý thiết bị thực hiện vận chuyển, lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị.

–  Bộ phận cung ứng quản lý thầu phụ, đội thi công cọc, thiết bi vật tư cung cấp đến công trường.

3.2. Trách nhiệm nhân sự chủ chốt

Trách nhiệm của Giám đốc dự án:

 • Tuân thủ các quy định, luật pháp của chính quyền địa phương và nhà nước, các quy định của công ty. Chịu sự kiểm tra và quản lý của Tổng Giám đốc.
 • Quyết định thành lập và quản lý nhân sự. Quản lý hoạt động của nhân sự.
 • Chịu trách nhiệm toàn bộ về dự án, tổ chức các cuộc họp. Giải quyết các vấn đề liên quan đến, thi công, kỹ thuật, chất lượng và an toàn. Tối ưu hóa, sửa đổi hặc cải tiến kế hoạch, quy tắc và kế hoạch thi công.
 • Tối ưu hóa các tổ đội. Phối hợp tốt các vấn đề cung cấp vật liệu, nhân công và tài chính. Thiết lập và duy trì môi trường thi công và thực hiện hài hòa.
 • Siêng năng, trung thành và không vụ lợi. Quan tâm đến nhân viên cấp dưới. Đảm bảo cho công trường thi công sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.
 • Quản lý chất lượng và an toàn. Chuẩn bị tài chính chi phí cho dự án. Tổ chức thực hiện chất lượng cao, an toàn và hiệu quả kinh tế.

Trách nhiệm của chỉ huy trưởng công trường:

 • Tuân thủ các quy định, luật pháp của chính quyền địa phương và nhà nước, các quy định của công ty. Chịu sự kiểm tra và quản lý của Giám đốc dự án.
 • Thiết lập và quản lý nhân sự. Quản lý hoạt động của nhân sự.
 • Chịu trách nhiệm toàn bộ về dự án, tổ chức các cuộc họp. Giải quyết các vấn đề liên quan đến, thi công, kỹ thuật, chất lượng và an toàn. Tối ưu hóa, sửa đổi hặc cải tiến kế hoạch, quy tắc và kế hoạch thi công.
 • Tối ưu hóa các tổ đội. Phối hợp tốt các vấn đề cung cấp vật liệu, nhân công và tài chính. Thiết lập và duy trì môi trường thi công và thực hiện hài hòa.
 • Siêng năng, trung thành và không vụ lợi. Quan tâm đến nhân viên cấp dưới. Đảm bảo cho công trường thi công sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.
 • Quản lý chất lượng và an toàn. Chuẩn bị tài chính chi phí cho dự án. Tổ chức thực hiện chất lượng cao, an toàn và hiệu quả kinh tế.

Trách nhiệm của Cán bộ an toàn:

 • Thông báo về quy tắc và quy định về an toàn. Đảm bảo an toàn là trên hết và cảnh báo biện pháp phòng ngừa là biện pháp chính. Chú ý quan tâm đến tài sản của nhà nước và nhân dân. Xác định muc tiêu an toàn hàng ngày, biện pháp và kế hoạch thực hiện.
 • Tổ chức huấn luyện công nhân về kỹ thuật an toàn. Thực hiện các yêu cầu của cấp trên. Cải thiện và đề phòng khả năng tự bảo vệ của công nhân.
 • Tổ chức kiểm tra an toàn. Khuyến khích và phát thưởng những cá nhân thực hiện công tác an toàn tốt.
 • Giám sát việc thực hiện các quy tác an toàn lao động trên công trường, tiến hành các chế tại cần thiết đảm bảo an toàn lao động theo quy định của pháp luật và của công ty.
 • Tham gia đóng góp về thi công và nghiệm thu các thiết bị thi công. Hướng dẫn an toàn đến các đội thi công. Đào tạo công nhân theo ba nguyên tác trụ cột.
 • Hoàn thành biên bản họp an toàn. Tập hợp toàn bộ dữ liệu về an toàn.
 • Hoàn thành những công việc phát sinh do chỉ huy trưởng giao.

Trách nhiệm của quản lý chất lượng:

 • Đào tạo về quản lý chất lượng. Các biên bản nghiệm thu thi công tuân theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia. Giám sát và kiểm tra chất lượng công tác thi công.
 • Xác định mục tiêu chất lượng. Trình tự quản lý chất lượng. Thiết lập một nhóm quản lý chất lượng, phát hành các tài liệu liên quan. Đánh giá, chỉnh sửa, tổng hợp hệ thống quản lý chất lượng.
 • Tổ chức các lớp đạo tạo đảm bảo công nhân viên nắm rõ quy trình thi công đảm bảo an toàn và chất lượng. Khuyến khích công nhân hoàn thành xuất xắc công việc.
 • Trợ giúp các biên bản nghiệm thu về thi công và kiểm tra chất lượng, thí nghiệm vật liệu.
 • Có trách nhiệm kiểm tra sự tuân thủ thực hiện quy trình trên công trường. Xác định và giải quyết các công việc kịp thời. Hỗ trợ kỹ sư công trường trong công tác kiểm tra. Xử lý hồ sơ đệ trình còn vướng mắc. Thu thập các ý kiến phản hồi về chất lượng thi công và quản lý các công việc đã được chấp thuận.
 • Hoàn thành những công việc phát sinh do chỉ huy trưởng giao.

Trách nhiệm của quản lý thiết bị:

 • Có trách nhiệm kiểm tra, sửa chữa máy móc thiết bị thi công tại công trường.
 • Bảo dưỡng định kỳ thiết bị máy móc, đánh giá tình trạng thiết bị.
 • Hoàn thành những công việc phát sinh do chỉ huy trưởng giao.

Trách nhiệm của quản lý cung ứng:

 • Quản lý các đội thi công, thiết bị vật tư cung cấp đến công trường.
 • Tiếp nhận đề nghị mua vật tư thiết bị.
 • Tìm kiếm lựa chọn sơ bộ nhà cung cấp vật tư.
 • Hoàn thành những công việc phát sinh do chỉ huy trưởng giao.

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

 Quản lý rủi ro

FECON thiết lập hệ thống quản lý rủi ro để dự án hoàn thành đúng tiến độ trong chi phí và đạt được tiêu chuẩn dự án đề ra. Việc quản lý rủi ro chi làm 4 giai đoạn:

 • Xác định rủi ro;
 • Phân tích hoặc tiên lượng rủi ro;
 • Trì hoãn hoặc giảm nhẹ rủi ro;
 • Quan sát và kiểm soát rủi ro.

Đầu tiên, Rủi ro được xác định là phần ảnh hưởng đến dự án và được ghi lại bằng văn bản. Xác định rủi ro có thể dựa vào căn cứ dữ liệu lưu trữ tại công ty. FECON là nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực thi công và sản xuất cọc tại Việt Nam. Vì vậy nhà thầu có dữ liệu lớn về rủi ro trong quá trình thi công và sản xuất cọc.

Thứ hai, Bộ phận Quản lý, Kỹ sư của nhà thầu sẽ phân tích rủi ro xảy ra trong quá trình thi công dự án. Bộ phận này quyết định khả năng và mức độ ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Rủi ro sẽ được ghi chép vào sổ quản lý rủi ro.

Trong quá trình thi công dự án, rủi ro được kiểm tra, kiểm soát nhằm tránh rủi trong khi thi công và ảnh hưởng của rủi ro mang lại để  xác định rủi ro mới phát sinh. Rủi ro được xem xét trong vòng dự án để chắc chắn rằng các tài liệu, tiêu chuẩn, quá trình và sổ ghi chép phải được cập nhật thường xuyên xuyên suốt dự án. Rủi ro được đánh giá báo cáo hàng tuần hoặc khi nào cần thiết.

Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:
🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k
Link: https://hosoxaydung.com/full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/
🔸2. Thư viện Sketchup khổng lồ 900 Gb – Giá 299k
Link: https://hosoxaydung.com/thu-vien-sketchup-700gb-gia-299k/
🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k
Link: https://hosoxaydung.com/4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/
🔸4. Commbo tài liệu học 80 khóa học REVIT - TELKA - ETAP - SAP - BIM ...
Link: https://hosoxaydung.com/commbo-tai-lieu-hoc-80-khoa-hoc-gia-500k
🔸5. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K
Link: https://hosoxaydung.com/combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/
🔸6. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.
Link: https://hosoxaydung.com/15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/
🔸7. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu - Giá 129k
Link: https://hosoxaydung.com/7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/
🔸8. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k
Link: https://hosoxaydung.com/combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/
🔸9. Khóa học Etabs - Safe giá 50k
Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-etabs-safe-gia-50k/
🔸10. Khóa học họa viên kiến trúc - giá 50k
Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-hoa-vien-kien-truc-gia-50k/
☎Liên hệ: 0904.87.33.88 (Call/Zalo)

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

HỒ SƠ XÂY DỰNG TRÊN FACEBOOK
►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung ►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd ►Group Kho bản vẽ - Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve ►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2024 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep 

HỒ SƠ XÂY DỰNG TRÊN ZALO

Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd
►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd
►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn
►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin
►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862
►Group Biện pháp thi công Cầu đường - Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273
►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443
►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường - Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈
PHẠM BÁ QUANG
PHẠM BÁ QUANG
Mình là Tony Quang (Phạm Văn Quang), hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU