Hướng dẫn lập dự toán khảo sát xây dựng năm 2021

0
4466

Hồ sơ xây dựng xin gửi đến quý khách dự toán chi phí khoan khảo sát địa chất được cập nhập mới nhất bởi thông tư , nghị định mới nhất của nhà nước năm 2021 . Vậy dự toán chi phí khảo sát địa chất theo đơn giá nhà nước hiện nay như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi nhé !

Khoan khảo sát địa chất là một trong những hạng mục mà bất kỳ một công trình xây dựng nào cũng phải tiến hành đầu tiên. Thông qua quá trình khảo sát, thí nghiệm để nắm bắt được tính chất của địa chất để đưa ra phương án thi công hợp lý

Đối với khách hàng thì bên cạnh chất lượng sản phẩm thì còn quan tâm đến giá thành. Trước khi ký kết hợp đồng thì bên nhà thầu sẽ lập dự toán chi phí khảo sát địa chất để khách hàng thông qua

Vậy dự toán chi phí khảo sát địa chất theo đơn giá nhà nước hiện nay như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi nhé

1. Các thông tư, nghị định để căn cứ về việc lập dự toán chi phí khoan khảo sát địa chất

 • Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
 • Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 20/03/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Quyết định số 1134/QĐ-BXD  ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
 • Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP về thuế GTGT, thuế TNDN.
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng v/v công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
 • Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 01/07/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
 • Công bố giá vật liệu Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh ….
 • Căn cứ vào khối lượng xác định từ hồ sơ bản vẽ thiết kế.
 • Một số tài liệu khác có liên quan.

2. Định mức về dự toán khoan khảo sát địa chất công trình

 • Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ xây dựng.
 • Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo văn bản số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ xây dựng.
 • Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo văn bản số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ xây dựng.
 • Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo văn bản số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ xây dựng.
 • Định mức vật tư trong xây dựng công trình phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng.
 • Định mức vật tư trong xây dựng công trình phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo văn bản số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ xây dựng.
 • Định mức vật tư trong xây dựng công trình phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo văn bản số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ xây dựng.
 • Định mức dự toán công tác sửa chữa công trình xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ xây dựng.
 • Định mức dự toán công tác khảo sát công trình xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1354/QĐ-BXD  ngày 28/12/2016 của Bộ xây dựng.
 • Định mức dự toán công tác dịch vụ công ích công bố kèm theo văn bản số 590, 591, 592, 593, 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ xây dựng.
 • Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo văn bản số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ xây dựng.
 • Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo văn bản số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ xây dựng.
 • Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) – Công tác sử dụng vật liệu không nung công bố kèm theo văn bản số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ xây dựng.

3. Dự toán khối lượng khoan khảo sát địa chất dự kiến

 • Khoan lấy mẫu trên cạn 04 hố chiều sâu dự kiến mỗi hố 60m (mỗi 02m lấy một mẫu nguyên dạng).Tổng chiều sâu dự kiến khoan: 240m.
 • Thí nghiệm mẫu nguyên dạng 09 chỉ tiêu thông thường theo TCVN: 120 mẫu.
 • Thí nghiệm SPT: 120 điểm.
 • Lập báo cáo kết quả khảo sát địa chất bằng tiếng Việt: 07 bộ.

Vận chuyển máy móc thiết bị đi về

4. Công thức tính chi phí khoan khảo sát địa chất xây dựng

Công thức xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng trong Thông tư số 09/2019/TT-BXD. Công thức này được áp dụng cho cách tính chung cho việc lập dự toán chi phí khoan khảo sát địa chất công trình

Gks = [(T + GT + TL) + Cpvks ] x (1 + TGTGT) + Cdp

Trong đó:

 • Gks: dự toán chi phí khảo sát xây dựng
 • T: chi phí trực tiếp;
 • GT: chi phí gián tiếp;
 • TL: thu nhập chịu thuế tính trước
 • Cpvks: chi phí khác phục vụ công tác khảo sát;
 • TGTGT: thuế suất thuế GTGT quy định cho công tác khảo sát xây dựng;
 • Cdp: chi phí dự phòng.

Trên đây là hướng dẫn lập dự toán khoan khảo sát công trình theo thông tư mới nhất năm 2020. Việc lập dự toán được thực hiện bởi người có kinh nghiệm, am hiểu về các thông tư, nghị định về xây dựng để có một bản hồ sơ dự toán chi tiết, đầy đủ.

Mẫu dự toán khảo sát địa hình theo định mức 1354/QĐ-BXD

Ngày 28/12/2016 Bộ xây dựng ban hành quyết định số 1354/QĐ-BXD công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát

Định mức dự toán khảo sát xây dựng bao gồm:

 • Mức hao phí vật liệu : là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc
 • Mức hao phí lao động : là số lượng ngày công lao động của kỹ sư, công nhân trực tiếp để hoàn thành 1 khối lượng công việc khảo sát xây dựng
 • Mức hao phí máy thi công: là số lượng ca sử dụng máy thi công trực tiếp để hoàn thành 1 khối lượng công việc

Kết cấu định mức dự toán khảo sát xây dựng gồm:

Tập định mức dự toán khảo sát xây dựng được trình bày theo nhóm; Loại công tác được mã hóa thống nhất gồm 10 chương:

Chương 1: Công tác đào đất, đá bằng thủ công để lấy mẫu thí nghiệm

Chương 2: Công tác thăm dò địa vật lý

Chương 3: Công tác khoan

Chương 4: Công tác đặt ống quan trắc mức nước ngầm trong hố khoan

Chương 5: Công tác thí nghiệm tại hiện trường

Chương 6: Công tác đo vẽ lập lưới khống chế mặt bằng

Chương 7: Công tác đo khống chế cao

Chương 8: Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình

Chương 9: Công tác số hóa bản đồ

Chương 10: Công tác đo vẽ bản đồ

Hướng dẫn lập dự toán khảo sát địa hình trên phần mềm dự toán Eta

Để lập dự toán xây dựng công trình khảo sát trên phần mềm dự toán Eta các bạn thao tác như sau

Bước 1: Trong mục tỉnh, thành phố bạn chọn Định mức

Bước 2: Chọn định mức khảo sát theo Quyết định 1354/QĐ-BXD

Hình ảnh hướng dẫn chọn định mức khảo sát theo Quyết định 1354 trên dự toán Eta

Dự toán khảo sát địa hình

Sau khi tra cứu và lập dự toán khảo sát theo Quyết định 1354/QĐ-BXD. Bạn sẽ cần chọn mẫu dự toán theo Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 6/2/2017 của Bộ xây dựng

Để chọn mẫu dự toán khảo sát theo thông tư số 01/2017/TT-BXD trên dự toán Eta các bạn chọn như sau

thông số 01/2017/TT-BXD

Trong bảng THKP Hạng mục bạn chọn Mãu tổng hợp kinh phí Mẫu khảo sát TT 01/2017/TT-BXD

Trên đây là hướng dẫn lập dự toán khảo sát địa hình theo TT 01/2017/TT-BXD. Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng và trải nghiệm phần mềm dự toán Eta vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ

===> Nếu bạn đang tìm hiểu về các chủ đề khảo sát xây dựng mới nhất ? cập nhập liên tục:


👉 Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:

🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k

Link: https://hosoxaydung.com/full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/

🔸2. Thư viện Sketchup khổng lồ 900 Gb – Giá 299k

Link: https://hosoxaydung.com/thu-vien-sketchup-700gb-gia-299k/

🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k

Link: https://hosoxaydung.com/4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/

🔸4. Commbo tài liệu học 80 khóa học REVIT - TELKA - ETAP - SAP - BIM ...

Link: https://hosoxaydung.com/commbo-tai-lieu-hoc-80-khoa-hoc-gia-500k

🔸5. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K

Link: https://hosoxaydung.com/combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/

🔸6. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.

Link: https://hosoxaydung.com/15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸7. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu - Giá 129k

Link: https://hosoxaydung.com/7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/

🔸8. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k

Link: https://hosoxaydung.com/combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸9. Khóa học Etabs - Safe giá 50k

Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-etabs-safe-gia-50k/

🔸10. Khóa học họa viên kiến trúc - giá 50k

Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-hoa-vien-kien-truc-gia-50k/

Liên hệ: 0904.87.33.88 (Call/Zalo)

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd

►Group Kho bản vẽ - Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve

►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2023 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn

►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin

►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862

►Group Biện pháp thi công Cầu đường - Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273

►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443

►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường - Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229

Mình là Tony Quang (Phạm Văn Quang), hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.