Mẫu dự toán kết cấu thép bằng tiếng anh

0
1250
 

Tiếp theo mẫu dự toán xây dựng nhà xưởng cùng hồ sơ xây dựng tham khảo mẫu dự toán kết cấu thép bằng tiếng anh sau đây :

No Description Unit Q’ty Unit Price Amount Remark
      VND VND  
1 FACTORY 1 (40X55M)          
I Steel structure for roof          
01 Steel frame (column from coss 4.00 m) kg   30 530   20 500  625 864 133  
02 Roof bracing kg   4 261   20 500  87 355 529  
03 Purlin  C200 and Z200 kg   18 680   20 500  382 949 006  
04 Connection bolts kg    885   46 000  40 715 520  
05 Anchor bolts kg   1 160   36 000  41 760 000  
06 Coarting Painting ( 2 layer) kg         
07 Anti – rust Painting kg         
II Roof sheet and accessory          
01 Roof sheet Klip-lock (406mm/sheet),t= 0,45mm m2   2 455   180 000  441 856 581 BlueScope
02 Klip – lock for roof sheet m2   2 455   16 000  39 276 141  
03 Wall sheet t= 0,40mm m2    802   99 500  79 842 780 Roof sheet SSSC 
04 Insulation for roof and wall m2   3 298   34 500  113 788 496  
05 Flashing for roof sheet m    770   85 000  65 419 324  
06 Gutter m    121   125 000  15 125 000  
07 Screw for roof sheet pes   23 893   1 400  33 450 289  
III Transportation        52 758 381  
  TOTAL : = (I +II+III+IV)       2 020 161 180  
  VAT 5%        101 008 059  
  ROOF SHEET TOTAL       2 121 169 239  
IV Installation (VAT10%) m2   2 200   60 000  132 000 000   154 905
  FACTORY 1 (41x80M): (I+II+III+IV) = 2 253 169 239 2 478 486 163
2 CAR PARKING (68M2)          
01 Steel frame and roofsheet  m2    68   990 000  67 320 000  
3 Pump house (16M2)          
01 Steel frame and roofsheet  m2    16   650 000  10 400 000  
4 transformer  yard (32M2)          
01 Steel frame and roofsheet  m2    32   650 000  20 800 000  
  TOTAL (1+2+3+4):= 2 351 689 239  

Các bạn click chuột tham khảo mẫu dự toán xây dựng nhà xưởng từ a-z

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây