Mẫu hồ sơ dự án BT (phần 1)

Hợp đồng BT là hình thức đầu tư được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam, Chính phủ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện một dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng BT.
Hợp đồng BT có một số đặc điểm sau:
Cơ sở pháp lý: hoạt động đầu tư được tiến hành trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa cơ quan nhà nước Việt Nam. Nhà đầu tư trực tiếp tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh phù hợp với nội dung thỏa thuận trong hợp đồng trên cơ sở tuân theo quy định pháp luật về đầu tư của Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Chủ thểký kết hợp đồng: một bên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và một bên nhà đầu tư.
Đối tượng của Hợp đồng đầu tư là các công trình kết cấu hạ tầng.
Hình thức của hợp đồng: được lập thành văn bản.
Nội dung hợp đồng: quy định các quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và nhà đầu tư liên quan đến việc xây dựng và chuyển giao, không được quyền kinh doanh chính công trình.
Phương thức thực hiện hợp đồng: Nhà đầu tư phải thành lập doanh nghiệp BT để tổ chức, quản lý, kinh doanh dự án hoặc thuê tổ chức quản lý, với điều kiện doanh nghiệp chịu toàn bộ trách nhiệm của tổ chức quản lý.
Lợi ích nhà đầu tư được hưởng là Chính phủ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện những dự án khác để thu hồi vốn và lơi nhuận hoặc thanh toán cho Nhà đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng.

HOSOXAYDUNG.COM xin gửi đến các bạn mấu dự án BT:

Bia_Duong 181

bia-du-an-bt (1) bia-du-an-bt (2) bia-du-an-bt (3)

thuyet-minh-bt-chuong-1 (1) thuyet-minh-bt-chuong-1 (2) thuyet-minh-bt-chuong-1 (3)

You may also like...

12 Responses

 1. Hồ sơ xây dựng .com says:

  Các bạn muốn Dowload File tài liệu trên Vui lòng Để Lại đại chỉ Bên E-Mail. Hồ sơ xây dựng sẽ gửi lại File cho các bạn.
  Đội ngũ Hồ sơ xây dựng .com

 2. Lê Thị An Hà says:

  Lê Thị An Hà. Địa chỉ Email : anha7478@gmail.com. Xin File: mẫu hồ sơ dự án BT

 3. Lê Duy hoà says:

  Xin file BT

 4. Nguyễn huế chi says:

  email: troidat98@gmail.com
  Xin mẫu hồ sơ dự án biệt thự
  Cảm ơn!!!!

 5. Nguyễn Bá Khánh Tình says:

  Tôi muốn xin mẫu hồ sơ BT xây dựng KĐT

 6. vân says:

  Cho mình xin tài liệu về phương pháp luận và giải pháp đề xuất của nhà đầu tư dự án KĐT

 7. van says:

  Xin file mẫu hồ sơ dự án BT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *