Google search engine
Trang chủMẫu Báo cáoMẫu nhật ký an toàn lao động

Mẫu nhật ký an toàn lao động

Download Mẫu nhật ký an toàn lao động

Tệp đính kèm: Mẫu nhật ký an toàn lao động.rar

MÔ TẢ CHI TIẾT

Mẫu nhật ký an toàn lao động

HÌNH ẢNH DEMO

NHẬT KÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Quyển số: ……..

 

NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

  1. Tên công trình, hạng mục công trình:
  2. Địa điểm xây dựng:
  3. Chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư):

Họ và tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………..Chức vụ: ……………..

  1. Tư vấn giám sát:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………..Chức vụ: ……………..

Họ và tên các Cán bộ giám sát viên: ……………………………………………………………………..

  1. Nhà thầu thi công:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………..Chức vụ: ……………..

Họ và tên Chỉ huy trưởng công trường: …………………………………………………………………

  1. Hợp đồng xây dựng:

Hợp đồng thi công số: …………………………………..Ngày…………………………..

Ngày khởi công theo hợp đồng:………………………Thực tế………………………..

Ngày bàn giao theo hợp đồng: ……………………….Thựctế…………………………

  1. Các thông tin khác:

Sổ này gồm: ……….. trang, đánh số thứ tự từ 01 đến ………..có đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công và xác nhận chủ đầu tư.

Họ tên ng­ười phụ trách công tác ATLĐ và quản lý Quyển nhật ký:

…………………………………….             Chữ ký: ……………………….

Họ tên Giám sát trưởng:

…………………………………….             Chữ ký: ……………………….

                                                              Hà nội, ngày …… tháng …… năm 20…..

                                                                                         CHỦ ĐẦU TƯ

                                                                                          (Ký, đóng dấu)

 

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU