Google search engine
Trang chủBiên bản nghiệm thuBáo cáo tổng hợp đóng cọc

Báo cáo tổng hợp đóng cọc


Mật khẩu : Cuối bài viết

BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐÓNG CỌC

Công trình :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hạng mục :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm   :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

No No theo mặt bằng bãi cọc Loại cọc Ngày/ca Độ sâu đóng cọc (cm)

 

Loại búa Tổng số nhát đập Độ chối của 1 nhát đập (cm)

 

Ghi chú
Thiết kế  Thực tế Khi đóng KT lại
 

 

                   
 

 

                   
 

 

                   
 

 

                   
 

 

                   
 

 

                   
 

 

                   
 

 

                   
 

 

                   

Cán bộ kỹ thuật của chủ đầu tư                                                    Cán bộ kỹ thuật của doanh

(hoặc của tổ chức tư vấn thực hiện giám sát thi                                      nghiệp xây dựng

công xây lắp do chủ đầu tư thuê)

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh SINSUNG SU-100 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU