Biên bản bán hồ sơ mời thầu công trình thủy lợi

0
1300
 

Công trình thủy lợi là công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi bao gồm đập, hồ chứa nước, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn, chuyển nước, kè, bờ bao thủy lợi và công trình khác phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi.

Như vậy theo quy định trên đây chúng tôi sẽ nêu cụ thể để bạn hiểu rõ vấn đề cần giải đáp. Công trình thủy lợi bao gồm:

– Đập;

– Hồ chứa nước;

– Cống;

– Trạm bơm;

– Hệ thống dẫn, chuyển nước;

– Kè;

– Bờ bao thủy lợi;

– Công trình khác.

Mời quý vị tham khảo :Các bước làm hồ sơ dự thầu
Mời quý vị tham khảo :Mẫu hồ sơ dự thầu
Mời quý vị tham khảo :Báo giá chi phí lập hồ sơ dự thầu

UBND HUYỆN MƯỜNG NHÉ

  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Mường Nhé, ngày 18 tháng 06 năm 2007.

BIÊN BẢN BÁN HỒ SƠ MỜI THẦU

          Căn cứ Quyết định số Quyết định số: 529/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 của UBND tỉnh Điện Biên, V/v Phê duyệt hồ sơ mời thầu công trìnhThuỷ nông Tá Miếu xã Sín Thầu huyện Mường Nhé – tỉnh Điện Biên.

Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2007 tại văn phòng Ban quản lý dự án huyện Mường Nhé chúng tôi gồm có:

I/ BÊN BÁN HỒ SƠ MỜI THẦU:

1- Ông( Bà): Hà Minh Đàn                 Chức vụ: P. giám đốc ban QLDA

2- Ông( Bà): Nguyễn Việt Hồng                   Chức vụ: Kế toán ban QLDA

Địa chỉ: Ban QLDA – Trung tâm huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên.

Điện thoại: 023. 740. 333 hoặc 023. 740. 057.

Số tài khoản: 944 02 12 01 tại kho bạc Nhà nước huyện Mường Nhé.

II/ BÊN MUA HỒ SƠ MỜI THẦU:

1- Ông: Lương Ngọc Tụng                 Chức vụ: Kỹ thuật .

Địa chỉ: Doanh nghiệp tư nhân số Nam Thành huyện Mường nhé.

Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hai bên đã tiến hành mua bán và giao nhận hồ sơ mời thầu – Gói thầu xây lắp công trình: Thuỷ nông Tá Miếu xã Sín Thầu huyện Mường Nhé – tỉnh Điện Biên.

Hồ sơ đã giao nhận gồm:

Hồ sơ mời thầu gói thầu Gói thầu xây lắp công trình Thuỷ nông Tá Miếu xã Sín Thầu huyện Mường Nhé – tỉnh Điện Biên: 01 bộ

Biên bản lập xong hồi 8 giờ  00’  ngày 18 tháng 6 năm 2007 và đã thông qua các bên tham gia. Biên bản được lập thành 02 bản mỗi bên giữ  01 bản để làm căn cứ sau này.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA HỒ SƠ

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN HỒ SƠ

Nguyễn Việt Hồng

 

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây