Các bước làm hồ sơ dự thầu

Để đạt được kết quả trúng thầu từ các nhà thầu phù hợp thì cần chuẩn bị hồ sơ mời thầu thật chi tiết và đầy đủ. Sau đây trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước lập hồ sơ mời thầu đầy đủ, chi tiết. Hỗ trợ đắc lực cho quá trình đấu thầu của bạn.

Chi tiết các bước lập hồ sơ mời thầu

Chi tiết các bước lập hồ sơ mời thầu:

  • Bước 1: Soạn thảo hồ sơ mời thầu và bản vẽ kỹ thuật thi công. Việc soạn thảo hồ sơ mời thầu và bản vẽ kỹ thuật thi công có tác dụng giúp các nhà thầu nắm rõ được công nghệ thi công mà chủ đầu tư đề ra, phải nắm chắc và đầy đủ điều kiện tiên quyết mà hồ sơ mời thầu đề ra, thiếu 1 trong các điều kiện của nhà đầu tư thì hồ sơ dự thầu sẽ bị loại ngay lập tức.

Cung cấp các thông tin về yêu cầu, hồ sơ mẫu, đề nghị các nhà thầu phải làm đúng theo yêu cầu cũng như hồ sơ mẫu.

  • Bước 2: Sau khi đã có hồ sơ mời thầu, chúng ta sẽ tiến hành thông báo rộng rãi: việc đấu thầu đến các đơn vị nhà thầu trong khắp cả nước.

Việc thông báo mời thầu rộng rãi sẽ góp phần tìm được nhà thầu phù hợp, và một phần giúp truyền thông cho dự án của bạn.

Chi tiết các bước lập hồ sơ mời thầu

  • Bước 3: Tổ chức đấu thầu: Sau khi truyền thông thì sẽ có một số đơn vị đấu thầu, chúng ta sẽ tổ chức một bổi đấu thầu, xét duyệt hồ sơ đấu thầu để xem đơn vị nào phù hợp và có khả năng nhận dự án nhất.
  • Bước 4: Bàn giao, thi công:

Với đơn vị đã đấu thầu thành công thì sẽ bắt đầu nhận bàn giao vốn từ nhà đầu tư và lựa thời điểm phù hợp để tiến hành thi công dự án.

You may also like...

Trả lời